Τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδι

Κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών, ακρωτηριασμών ή ακόμη και θανάτου ενέχει η χρήση πυροτεχνημάτων, όπως επισημαίνει ενόψει του Πάσχα το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ). 

Μάλιστα, συνιστά σε όσους πολίτες είναι αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουν ν’ αγοράζουν μόνο προϊόντα με τη σήμανση CE και κατάλληλα για την ηλικία τους, να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να έχουν συναίσθηση του γεγονότος ότι «παίζουν την υγεία και τη ζωή τους κορώνα-γράμματα».

«Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, θρηνούμε θύματα πυροτεχνουργημάτων. Πάσχα στη Χίο, στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα. Τραυματισμοί, ακρωτηριασμοί ακόμα και θάνατοι», επισημαίνει το ΚΕΠΚΑ και υπενθυμίζει ότι παρότι η νομοθεσία απαιτεί τα πυροτεχνήματα να σχεδιάζονται, να παράγονται και να διακινούνται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας, κοινά για όλα τα κράτη-μέλη, από αυτήν εξαιρούνται τα πυροτεχνουργήματα, που προορίζονται για μη εμπορική χρήση.

«Τα αυτοσχέδια πυροτεχνήματα, που προκαλούν θύματα, κάθε Πάσχα, στην Ελλάδα, δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, όπου τονίζεται επίσης ότι τα πρότυπα για την ασφάλεια των πυροτεχνημάτων, αναπτύχθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Τυποποίηση (CEN), και ο ΕΛΟΤ τα έχει εντάξει, στο εθνικό σύστημα τυποποίησης.

Τα πυροτεχνήματα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE με τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, πάνω στα ίδια τα είδη πυροτεχνουργίας ή αν αυτό δεν είναι δυνατό στο πινακίδιο αναγνώρισης που επισυνάπτεται σε αυτά ή στη συσκευασία τους.

Παράλληλα, πρέπει να περιλαμβάνεται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των κρατών – μελών τουλάχιστον η ονομασία και η διεύθυνση του κατασκευαστή ή -εάν αυτός δεν είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ- την ονομασία του και την ονομασία και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, τον τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια ηλικίας, τη σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής για τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών 3 και 4 (μέτριας και υψηλής επικινδυνότητας) και κατά περίπτωση την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. 

Η επισήμανση πρέπει επίσης περιλαμβάνει την καθαρή ισοδύναμη ποσότητα ενεργού εκρηκτικού υλικού.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κανένα πυροτέχνημα δεν είναι παιχνίδι. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ζητά εδώ και χρόνια από τις ελληνικές κυβερνήσεις να επεκτείνουν τη νομοθεσία για τα πυροτεχνήματα και στα αυτοσχέδια πυροτεχνήματα, που προκαλούν προβλήματα στη χώρα μας, αλλά δεν προορίζονται για εμπορική χρήση.

Με τον τρόπο αυτό, τα αυτοσχέδια πυροτεχνήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις νόμιμες διαδικασίες αξιολόγησης και ποιότητάς τους ή να σταματήσει η διενέργεια των γνωστών επικίνδυνων εθίμων, με αυτοσχέδια (απαγορευμένα) πυροτεχνήματα» καταλήγει η ανακοίνωση.