Θ.Φωτίου: Εγκρίθηκε 1,9 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση προνοιακών φορέων ΝΠΙΔ

Για την έγκριση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, ποσού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ 
για επιχορήγηση Προνοιακών Φορέων που είναι ΝΠΙΔ και που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής (η επιχορήγηση αφορά το α’ εξάμηνο του 2015) ενημέρωσε η αναπληρώτρια υπουργός Θ.Φωτίου αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων σε Μονάδες, Ιδρύματα, Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ).

Το κύριο αίτημα των εργαζομένων, το οποίο και μετέφερε η αντιπροσωπεία του Σωματείου στη συνάντηση με την υπουργό, είναι η άμεση επιχορήγηση των φορέων όπου εργάζονται, έτσι ώστε αφενός να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους και αφετέρου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων στο μέλλον.

Εκτός από την έγκριση του 1,9 εκατ. ευρώ, η κυρία Φωτίου ενημέρωσε ότι έχει γίνει κατανομή και θα διατεθεί άμεσα στους προνοιακούς φορείς ποσό προηγούμενων ετών, το οποίο δεν έχει απορροφηθεί, ύψους 473.000 ευρώ από το λογαριασμό του Ειδικού Κρατικού Λαχείου, ενώ παράλληλα αναμένεται η κατανομή και διάθεση ποσού 445.000 ευρώ από το λογαριασμό του Ειδικού Κρατικού Λαχείου για το 2015.

Η κυρία Φωτίου τόνισε ότι το υπουργείο θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να αναμορφωθεί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΝΠΙΔ Προνοιακών Φορέων.

 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr