Θα ήταν καλή ιδέα να μην αμείβονται οι βουλευτές!

Καλημέρα μακροχρόνια άνεργη μητέρα, την ώρα που το παιδί σου πεινάει, οι βουλευτές που ψήφισες εξακολουθούν να λαμβάνουν τουλάχιστον 8.000 ευρώ μηνιαίως και φορολογείται μόλις το 25% του μισθού τους!

 

Αρκετοί από τους νέους βουλευτούς θα εκπλαγούν από τις παροχές που τους προσφέρονται τις οποίες θα ζήλευαν έως και στελέχη πολυεθνικών.

Πάμε να δούμε πόσο μας στοιχίζουν σε μηνιαία βάση οι «εκπρόσωποι μας» ξεκινώντας από τον μισθό τους. Αρχικά να αναφέρουμε ότι το άρθρο 63 του Συντάγματος είναι αυτό που προβλέπει την αποζημίωση των βουλευτών και μια σειρά ατελειών, για την άσκηση του λειτουργήματός τους. Τα ποσά της αποζημίωσης, καθώς και της συγκοινωνιακής, ταχυδρομικής και τηλεφωνικής ατέλειας καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

 

Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2015, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια είναι μειωμένος κατά 2 εκ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο.Συνολικά το ποσό των 30.528.000 ευρώ θα διατεθεί για τις αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των βουλευτών, που διακρίνονται ως εξής:

 

Το ποσό των 20.541.000 ευρώ θα διατεθεί για τις αποζημιώσεις των βουλευτών, καθένας από τους οποίους θα εισπράττει μηνιαία το ποσό των 5.705 ευρώ (68.470 ευρώ ανά έτος).

 

Το επίδομα οργάνωσης γραφείου (στο οποίο περιλαμβάνεται και η ταχυδρομική ατέλεια) ανέρχεται για όλους τους βουλευτές στο ποσό των 6.411.000 ευρώ, δηλαδή σε 21.370 ευρώ άπαξ ετησίως για καθέναν (1.780 ευρώ ανά μήνα)

 

Η «οικογενειακή παροχή» των βουλευτών, δηλαδή το αντίστοιχο «οικογενειακό επίδομα» ανέρχεται σε 180.000 ευρώ, δηλαδή σε 600 ευρώ άπαξ ετησίως για καθέναν ή αλλιώς 50 ευρώ τον μήνα.

 

Τα έξοδα κίνησης ανέρχονται σε 1.365.000 ευρώ και για τους 300 βουλευτές και για τον καθένα μηνιαία υπολογίζονται περίπου από 350 ευρώ ως 600, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των εκλογικών περιφερειών τους από την Αθήνα.

 

Από τον διαδικτυακό τόπο http://diafaneia.hellenicparliament.gr/ όπου αναρτώνται οι σχετικές με τον προϋπολογισμό της Βουλής αποφάσεις και πράξεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, προκύπτουν κι άλλα στοιχεία για τις δαπάνες που αφορούν στα μέλη του κοινοβουλίου. Ειδικότερα:
 

Η τηλεφωνική ατέλεια ανέρχεται μέχρι το ποσό των 7.400 ευρώ ετησίως, από 1.3.2014 για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων για τις οποίες δικαιούται ατέλειας, συμπεριλαμβανόμενων στο ποσό αυτό τελών, εξόδων και Φ.Π.Α. (μηνιαίο ποσό: 616 ευρώ).

 

Η αποζημίωση που χορηγείται στα παρόντα μέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, των Τμημάτων Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, της Διάσκεψης των Προέδρων και των Βουλευτών, που συμμετέχουν ως μέλη σε κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις ή κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 75 ευρώ, για κάθε πλήρη συνεδρίαση της επιτροπής, στην οποία είναι παρόντες, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. Σημειώνεται ότι το αρχικό ποσό των 150 ευρώ μειώθηκε κατά 50% από 1.1.13 με σχετική απόφαση της Ολομέλειας.

 

Το ποσό, δηλαδή, που λαμβάνει κάθε βουλευτής για τη συμμετοχή του σε επιτροπές ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα συνεδριάσεων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Οικονομικών συνεδριάζει συχνότερα, άρα τα μέλη της αποζημιώνονται με μεγαλύτερα ποσά.

 

Ως Επιτροπές θεωρούνται και οι συνεδριάσεις των θερινών τμημάτων της Βουλής. Η αποζημίωση για κάθε μια από αυτές ανέρχεται επίσης σε 75 ευρώ. Τα θερινά τμήματα διαρκούν από τα μέσα Ιουλίου ως την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου (την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου ξεκινά η τακτική συνεδρίαση της Βουλής). Περίπου δηλαδή η αποζημίωση κάθε βουλευτή που συμμετέχει σε ένα από τα θερινά τμήματα της Βουλής ανέρχεται 750 ευρώ.

 

Για τους βουλευτές της επαρχίας που στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή του νομού Αττικής, προβλέπεται η καταβολή του ποσού 1.000 ευρώ κάθε μήνα για την κάλυψη των δαπανών διαμονήςτους ή τη μίσθωση από τη Βουλή ξενοδοχείων με μηνιαία δαπάνη μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κρατήσεων. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και εναλλακτικά για την εκλογική περιφέρεια των βουλευτών της επαρχίας, στην περίπτωση που αυτοί στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας στην εκλογική τους περιφέρεια.

 

Οι ίδιοι δικαιούνται δυο μονά εισιτήρια την εβδομάδα για τη μετακίνηση από και προς τις περιφέρειές τους. Συνολικά δικαιούνται 104 μονά εισιτήρια ανά έτος, τα οποία κοστίζουν περίπου 1.000 ευρώ το μήνα (ετήσια περίπου 12.000 ευρώ)

 

Κάθε βουλευτής μπορεί να προσλαμβάνει μέχρι δυο επιστημονικούς συνεργάτες. Ο μηνιαίος μισθός τους ανέρχεται περίπου στα 1.600 ευρώ.

 

Τα βουλευτικά Ι.Χ. πληρώνονται από τη Βουλή σε εταιρία leasing. Οι βουλευτές Α΄, Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Υπολοίπου Αττικής δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1399 κ.εκ. το οποίο θα κοστίζει μέχρι 750 ευρώ μηνιαία. Οι βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1.799 κ. εκ. το οποίο θα κοστίζει μέχρι 1.200 ευρώ μηνιαία. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά μειώθηκαν το 2011. Το αρχικό μηνιαίο ποσό ανερχόταν σε 1.500 ευρώ. Η διανομή των αυτοκινήτων γίνεται με κλήρωση.

 

Και ο λογαριασμός γράφει…

 

Αν χαθήκατε ή ζαλιστήκατε ανάμεσα στα νούμερα το συνολικό ανώτερο κόστος για ένα βουλευτή ανέρχεται σε 15.051 ευρώ ανά μήνα. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι μισθοί των δύο επιστημονικών συνεργατών. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω ποσό οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές, στα θερινά τμήματα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Βουλής καθώς και τα ποσά για πρόσωπα και μέσα που αφορούν την ασφάλεια τους (αστυνομική φύλαξη ή συνοδεία).

 

Εν κατακλείδι σε ετήσια βάση ένας βουλευτής μας στοιχίζει 180.612 ευρώ ενώ εάν η σκέψη για μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 το ετήσιο όφελος θα ήταν της τάξης 18,06 εκατ. ευρώ.

 

Η ψυχρή λογική των αριθμών αποκαλύπτει ότι περισσότερα από 20.000 ευρώ τον μήνα (ή 670 ευρώ την ημέρα) κοστίζει καθένας από τους 300 της Βουλής στα δημόσια ταμεία

 

Αν είναι να πληρώνει ο λαός 670 ευρώ την ημέρα για κάθε έναν από τους βουλευτές τότε μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι ανέφικτο να ελπίζουμε σε λύσεις υπέρ των πολιτών. 

 

Αντίθετα, αν δεν αμείβονταν οι βουλευτές, παρά μόνο καλύπτονταν τα τρέχοντα έξοδά τους από τον υπερφορολογημένο λαό που και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. 

 

Το ερώτημα είναι ποιος θα ήθελε να είναι υποψήφιος βουλευτής αν δεν λάμβανε μισθό. Στην Ελλάδα του 2015 με την ανεργία να ξεπερνά το 30% επί του ενεργού πληθυσμού και την μαύρη εργασία να έχει εξαπλωθεί παντού, όπως και τα «πιστόλια» των εργοδοτών στους εργαζόμενους, είναι σαφές ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος που συνεχίζεται δυστυχώς με αμείωτη ένταση με τη νέα κυβέρνηση πρέπει να τερματιστεί. Το ίδιο, επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να συμβεί και με τους μισθούς των βουλευτών. Σκεφτείτε πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν για τη βελτίωση της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 

 

Ομως, φαίνεται ότι οι «300» δεν έχουν καμία διάθεση να μην αμείβονται για τις υπηρεσίες που αναρωτιόμαστε αν προσφέρουν προς τον λαό, προς τον απλό πολίτη που δεν έχει καμία πρόσβαση ή δεν θέλει ενσυνείδτητα να έχει καμία πρόσβαση σε μπαρμπάδες από την Κορώνη. 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με τους ευρωβουλευτές. Παχυλοί μισθοί, παχυλές αποζημιώσεις, μια ζωή χαρισάμενη με τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

 

Ισως αν λαμβανόταν μια απόφαση να είναι αμισθί η έδρα στη Βουλή, τότε το μήνυμα προς την υπόλοιπη ΕΕ να ήταν πράγματι επαναστατικό και να αποτελούσε το εφαλτήριο για την εξυγίανση της λειτουργίας της Βουλής αλλά και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Σε αυτό τον τομέα, θα μπορούσαν να κινηθούν άμεσα οι «300» και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση. Μπορεί η πρότασή μας να ακούγεται κακόηχα στα αυτιά των βουλευτών, αλλά τους υπενθυμίζουμε ότι στην αρχαία Αθήνα, οι εκπρόσωποι των πολιτών ασκούσαν αμισθί τα καθήκοντά τους. 

 

Αν μειώθηκε ή όχι ο μισθός και οι αποζημιώσεις των βουλευτών στη διάρκεια της κρίσης, μπορεί κανείς εύκολα να το υπολογίσει με μια σύγκριση στις μισθοδοσίες των ετών προ κρίσης. Στην ουσία, τίποτα δεν μειώθηκε. 

 

Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα αν ακόμη και οι νέοι βουλευτές που πανηγυρίζουν ιδιαίτερα που ξαφνικά λαμβάνουν τόσο παχυλούς μισθούς, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και χαίρουν βουλευτικής ασυλίας, διατηρούν τους δεσμούς τους με την φτωχοποιημένη σκοπίμως από τους κερδοσκόπους κοινωνία. 

 

Για ποιο λόγο λοιπόν να προχωρήσουν σε αλλαγές υπέρ των φτωχότερων πολιτών -μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον- από τη στιγμή που αυτομάτως εισέρχονται οι ίδιοι οι νέοι βουλευτές στον μαγικό κόσμο της τεράστιας υλικής ανταμοιβής σε μια κοινωνία που στερείται πολλά για να λειτουργούν ομαλά οι θεσμοί;

 

Δυστυχώς, ο παχυλός μισθός των βουλευτών τους οδηγεί πιο εύκολα στη διαφθορά και στη συνεργασία με ανθρώπους που πλούτισαν στην υγειά του κορόιδου Ελληνα φορολογούμενου. Τα λεφτά τους ανοίγουν την όρεξη να κάνουν μια λαμπρή καριέρα στη ρέμουλα και στη μίζα, στην τακτοποίηση ημετέρων συμφερόντων, στις πελατειακές σχέσεις και η ασυλία τους οδηγεί στην ασυδοσία και στην κυνική συμπεριφορά από τη στιγμή που εκλέγονται απέναντι στους πολίτες, ειδικά αυτούς που δεν διστάζουν να τους επικρίνουν για όσα δεν κάνουν και για όσα ξέχασαν αφού προηγουμένως τα υποσχέθηκαν για την έδρα στη Βουλή. 

 

Αν είναι να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να αλλάξει από την κορυφή. Ο τερματισμός της οποιασδήποτε μισθοδοσίας των βουλευτών -δεν πειράζει για τις παροχές ας την πληρώνει ο φτωχός λαός- θα ήταν μια κίνηση καλής θέλησης. Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια της νέας κυβέρνησης. Φυσικά, οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ δεν εξέταζαν καν αυτό το ενδεχόμενο αντίθετα έχουν προχωρήσει σε σκανδαλώδεις σπατάλες, όπως η γερμανικής κατασκευής λιμουζίνα που παρήγγειλε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, που είναι απλά ένα απλό παράδειγμα της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος. Για αυτά τα σκάνδαλα, θα πρέπει το Δημόσιο να αποζημιωθεί και τα έσοδα να διατεθούν όπου υπάρχει ανάγκη. 

 

Μήπως οι προτάσεις μας δεν είναι ρεαλιστικές; Ρωτήστε και την ηλικιωμένη αγρότισσα που της μείωσαν τη σύνταξη για να παραμείνει όρθιο το σύστημα της τραπεζοκρατίας, της οικονομικής ολιγαρχίας και των διαπλεκόμενων επιχειρηματιών για την άποψή της. Να αμείβονται ή όχι οι Ελληνες βουλευτές με κανονικό μισθό;

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr