Τι ισχύει για τον συνδυασμό κανονικής άδειας με άλλες άδειες στο Δημοσιο

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, που στηρίζονται σε ομόφωνη γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

 

Ειδικότερα, οι διευκρινίσεις αφορούν το δικαίωμα κανονικής άδειας σε περίπτωση πολύμηνης χρήσης άλλων αδειών, εντός του ημερολογιακού έτους και συγκεκριμένα άδειας μητρότητας, αναρρωτικής, που σχετίζεται με την κύηση ή και την ανατροφή τέκνου.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, η λήψη εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, που σχετίζεται με την κύηση, δεν αποστερεί από την ενδιαφερόμενη δημόσια υπάλληλο το δικαίωμα να λάβει την ετήσια κανονική άδειά της, η οποία, αν δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να της χορηγηθεί εντός του έτους αυτού, πρέπει να της παρασχεθεί εντός του επόμενου έτους.