Την κατανομή των μεταναστών που χρήζουν ασύλου, βάσει ποσοστώσεων, προτείνει η Κομισιόν

Την κατανομή στο εσωτερικό της ΕΕ των μεταναστών που χρήζουν ασύλου, βάσει ποσοστώσεων, ώστε να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα, πρότεινε σήμερα, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης.

 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει να ενεργοποιηθεί, για πρώτη φορά, ο μηχανισμός επείγουσας κατάστασης για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αιφνίδια εισροή μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας της ΕΕ.

 

Ουσιαστικά, η Επιτροπή θα προτείνει έναν μηχανισμό προσωρινής κατανομής στο εσωτερικό της ΕΕ των ατόμων που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επίσης, μέχρι τα τέλη του 2015 θα προτείνει ένα μόνιμο, κοινό σύστημα της ΕΕ που θα διέπει την μετεγκατάσταση (relocation) σε επείγουσες καταστάσεις αιφνίδιας εισροής μεταναστών.

 

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή προτείνει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης (resettlement) που θα παρέχει 20.000 θέσεις κατανεμημένες σε όλα τα κράτη μέλη για εκτοπισμένους που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη. Τo πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον ποσό 50 εκατ. ευρώ το 2015 και το 2016.

 

Παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Δ. Αβραμόπουλος ανέφερε σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, ότι με αυτόν τον τρόπο θα οργανωθεί «μια δίκαιη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε άλλα κράτη μέλη».

 

Ο Δ. Αβραμόπουλος επεσήμανε, επίσης, ότι τόσο η μετεγκατάσταση, όσο και η επανεγκατάσταση των μεταναστών, θα βασίζονται σε ένα σύστημα ποσοστιαίας κατανομής που θα διέπεται από «αντικειμενικά, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα κριτήρια». Τα κριτήρια είναι ο πληθυσμός της κάθε χώρας, το συνολικό ΑΕΠ, ο αριθμός των αιτήσεων για άσυλο και ο αριθμός των ατόμων που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί, καθώς και ο δείκτης ανεργίας στη χώρα.

 

Συνεχίζοντας, ο Δ. Αβραμόπουλος παρατήρησε ότι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, αφενός μεν αντιμετωπίζει τους διακινητές και τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, αφετέρου δε προστατεύει τους πρόσφυγες.

 

Όπως ανέφερε ο Έλληνας επίτροπος, εκτός από το πρόγραμμα επανεγκατάστασης και τη νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία σχεδίου έκτακτης μετεγκατάστασης εντός της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, και τη συμβουλευτική καθοδήγηση για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

 

«Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών, είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ευρώπη.», ανέφερε ο Δ. Αβραμόπουλος. Σημείωσε, ωστόσο, ότι όλοι πρέπει να εργαστούν από κοινού. «Υπάρχει κοινή ευθύνη. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα κράτη μέλη θα κάνουν το καθήκον τους ώστε να γίνουν οι προτάσεις που περιέχονται στην Μεταναστευτική Ατζέντα πραγματικότητα», κατέληξε ο Επίτροπος Μετανάστευσης.