Τον μισθό του Ιανουαρίου καλούνται να επιστρέψουν οι βουλευτές

Nα επιστρέψουν την αποζημίωση που είχαν λάβει προκαταβολικά για τον Ιανουάριο ζητά η βουλή από τους βουλευτές.

 

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών που υπάργεται στη γενική διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης που υπεγράφη τη Δευτέρα,”στις 23 Δεκεμβρίου 2014 πιστώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της βουλής η βουλευτική σας αποζημίωση για τον μήνα Ιανουάριο 2015, δεδομένου ότι δεν είχε διαλυθεί η βουλή και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η πρόωρη διάλυση της βουλής”.

 

“Κατόπιν αυτών καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο η προκαταβληθείσα για τον μήνα Ιανουάριο βουλευτική σας αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί συνίσταται στο καθαρό ποσό της βουλευτικής σας αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των δανείων που τυχόν έχετε λάβει, καθώς και τυχόν υπολοίπου αχρεωστήστως καταβληθέντων που θα σας παρακρατούνταν  σε δόσεις, εάν συνεχίζατε να έχετε τη βουλευτική ιδιότητα”, σημειώνεται. 

 

“Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που θα πρέπει να επιστρέψετε και να αποδοθεί ως αχρεωστήστως  καταβληθέν  ανέρχεται σε 6.099,54 ευρώ” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή”, συνεχίζει η επιστολή ενώ υπογραμμίζεται ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί εντός δέκα ημερών με τραπεζική επιταγή υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Επικράτειας.