Τροπολογία για ανανέωση των συμβάσεων θεραπευτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

Τροπολογία με την οποία παρατείνονται μέχρι και το τέλος του χρόνου, όσες συμβάσεις θεραπευτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ έληγαν την 30ή τρέχοντος, κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας.

Με την ίδια τροπολογία, δίνεται επίσης η δυνατότητα ανανέωσης των τρίμηνων μετακινήσεων προσωπικού πάσης φύσεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, με απόφαση του διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και για νοσοκομείο της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.