Τροπολογία για εισροή ρευστού στα ταμεία του ΟΑΣΘ

ΦΩΤΟ: SOOC/KONSTANTINOS TSAKALIDIS

ΦΩΤΟ: SOOC/KONSTANTINOS TSAKALIDIS

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία δίνονται 15,7 εκατ. ευρώ για τον ΟΑΣΘ κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίση μεταχείριση στην εργασία, που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Με την τροπολογία επακαναθορίζεται το ποσό της αντισταθμιστικής καταβολής του δημοσίου στον ΟΑΣΘ, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λόγω της αναπροσαρμογής του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

α) για την περίοδο 2013 – 2017 θα εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ που ισχύει κατά τον χρόνο καταβολής των αντισταθμιστικών καταβολών

β) καταβάλλονται στον ΟΑΣΘ τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθεί και του ΦΠΑ που πρέπει να καταβήθεί.

Συνολικά η δαπάνη θα είναι στα 15,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7 εκατ. ευρώ για το 2016 και 6 εκατ. ευρώ για το 2017, λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ.