ΤτΕ: Στα 838 εκατ. το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Στα 838 εκατ. ευρώ ανήλθε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Σεπτέμβριο του 2015, αυξημένο κατά 228 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντιστάθμισε την πτώση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. Επίσης, μικρή βελτίωση παρουσίασαν τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε κατά 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2014, κυρίως λόγω της πτώσης των εισαγωγών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Οι εξαγωγές περιορίστηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερη έκταση. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία δεν μεταβλήθηκε σημαντικά.
Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 502 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κατά κύριο λόγο θαλάσσιων). Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου περιορίστηκε και αυτό κατά 100 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών το Σεπτέμβριο δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση κατά 25,2%, υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων εξαγωγών (19,9%), και το πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 162 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 789 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές.

Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 6,8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 12,9%. Την ίδια περίοδο τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο 6,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,7%.