«Βαριά» τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Tο Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής, η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου (αν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό) είναι η 29η Ιουλίου 2016.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:

1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.

2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.

3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

Από το 1,789 εκατ. δηλώσεις που έχουν υποβληθεί:

• Οι 561.645 είναι χρεωστικές και ο μέσος φόρος ανέρχεται στο ποσό των 977 ευρώ.

• Οι 329.895 είναι πιστωτικές. Κατά μέσον όρο η επιστροφή είναι 261 ευρώ.

• Οι 918.383 είναι μηδενικές.