Βιομηχανία με πλαστά απολυτήρια

Οι πρώτοι έλεγχοι των Επιθεωρητών Δημόσιοι Διοίκησης αποκάλυψαν σωρεία πλαστών δικαιολογητικών για πρόσληψη ή προαγωγή στο Δημόσιο. Μόνο σε έναν δήμο της Αττικής το 10% των υπαλλήλων δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Φάμπρικα πλαστών απολυτηρίων λυκείων αποκάλυψε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων που πραγματοποίησε για πλαστά δικαιολογητικά στους ατομικούς φακέλους των δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», το ποσοστό των πλαστών δικαιολογητικών σε δήμους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου σε ένα δείγμα 5.000 υπαλλήλων αγγίζει το 7% (316 πλαστά), εκ των οποίων πάνω από το 70% (266 περιπτώσεις) αφορούν πλαστά απολυτήρια λυκείου. Τα πλαστά απολυτήρια, που χρησιμοποιήθηκαν στις περισσότερες περιπτώσει για τον διορισμό των υπαλλήλων αλλά και για προαγωγές, δηλώνουν ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είτε δεν έχουν φοιτήσει σε λύκειο ή έχουν «αλλάξει» την τελική βαθμολογία προκειμένου να ενταχθούν στα κριτήρια διορισμού. Συγκεκριμένα έχουν αποκαλυφθεί 110 πλαστά δικαιολογητικά στους φακέλους περίπου 1.000 εργαζομένων στον ΟΣΥ, εκ των οποίων τα 80 αφορούσαν πλαστά απολυτήρια λυκείου.

Αντίστοιχα από τους 3.530 πρώην υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας απομακρύνθηκαν 156 εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους, εκ των οποίων οι 74 με πλαστά απολυτήρια λυκείου. Τέλος σε πρόσφατο έλεγχο που ολοκληρώθηκε σε δήμο της Αττικής από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, από τους 507 εργαζόμενους που απασχολούνται στις δημοτικές υπηρεσίες ανακαλύφθηκαν 52 περιπτώσεις με πλαστά δικαιολογητικά, δηλαδή το 1096 των απασχολούμενων, εκ των οποίων οι περισσότεροι με πλαστά απολυτήρια λυκείου.

 

Μετά τον έλεγχο της πλαστότητας των εγγράφων ασκούνται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις κατά των εργαζομένων, οι οποίοι απομακρύνονται από την εργασία τους εάν διαπιστωθεί ότι αξιοποίησαν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανώτατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης ο αριθμός των απολύσεων που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών μπορεί να ξεπεράσει τις 2.500 και να συνυπολογιστούν σης 6.500 απολύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους από το Δημόσιο όπως προβλέπει το Μνημόνιο.

 

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να επισπεύσει τον διπλό οριζόντιο έλεγχο σε όλο το φάσμα των κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών καθώς και σης ΔΕΚΟ για τα πλαστά δικαιολογητικά αλλά και για τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων.

Με νεότερη εγκύκλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και τις διευθύνσεις προσωπικού των κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών να επισπεύσουν τον έλεγχο όλων των πιστοποιητικών που αξιοποίησαν οι υπάλληλοι του Δημοσίου για την πρόσληψή τους. Μάλιστα, υπενθυμίζει στους φορείς να ενημερώνουν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν αναλυτικά τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Παράλληλα, ο κ Μητσοτάκης ζητά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκδίδουν τίτλους σπουδών ή κάθε είδους βεβαιώσει και πιστοποιητικά να αποστείλουν στο ΣΕΕΔΔ όλες τις περιπτώσει για τις οποίες έχει προκύψει πλαστότητα ή αλλοίωση του περιεχομένου. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών ότι παράγει ήδη σημαντικά αποτελέσματα «Πα πρώτη φορά με οργανωμένο τρόπο επιχειρείται από όλους τους φορείς του Δημοσίου, υπό την εποπτεία του ΣΕΕΔΔ, να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Καλώ τις διοικήσεις αλλά και τους φορείς που είναι αρμόδιοι να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Το οφείλουμε στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που κόπιασαν για να σπουδάσουν και να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και τα προσόντα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

 

 Από κόσκινο 35.000 μονιμοποιήσεις

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται και π επιχείρηση-μαμούθ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με επιχειρησιακό βραχίωνα το ΣΕΕΔΔ και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ για τον έλεχγο των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων σε όλο το Δημόσιο.

Αναμένεται να ελεγχθούν περισσότεροι από 45.000 φάκελοι σε όλο το Δημόσιο, εκ των οποίων οι 35.000 περιπτώσεις αφορούν μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου. Παρά το αντάρτικο που σήκωσε η ΠΟΕΟΤΑ χαρακτηρίζοντας ανεπιθύμητους τους ελεγκτές στους δήμους και με παρέμβαση δημοτικών υπαλλήλων στους Δήμους Ζωγράφου και Πειραιά που εμπόδισαν το έργο των επιθεωρητών, το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή έχει προβλέψει την αποστολή των στοιχείων όλων των συμβασιούχων που μονιμοποιήθηκαν από τις διευθύνσεις προσωπικού προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται πειθαρχικές διώξεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους που δεν θα αποστείλουν τα στοιχεία. Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπολογίζεται ότι έχουν μονιμοποιηθεί περίπου 25.000 (18.000 στους δήμους και 7.000 στις δημοτικές επιχειρήσεις) από το σύνολο των 35.000 συμβασιούχων που μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου. Οι υπόλοιπες μονιμοποιήσει έχουν πραγματοποιηθεί σε υπουργεία (6.000) και σε ΔΕΚΟ (4.000).

 

Οι μονιμοποιήσει συμβασιούχων με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου έχουν απασχολήσει επανειλημμένως τις κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα, καθώς έχουν υπάρξει σοβαρές καταγγελίες ότι την περίοδο εκείνη πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι προσλήψεων με πλαστά δικαιολογητικά από τη στιγμή που άνοιξε η δυνατότητα μονιμοποιήσεων συμβασιούχων, με στόχο την εξυπηρέτηση «ημετέρων». Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να αποφύγει απολύσει διαθέσιμων υπαλλήλων ή τουλάχιστον να μειώσει τον αριθμό όσων θα αποχωρήσουν τελικά από το Δημόσιο μετά το πέρας του οκταμήνου που θα παραμείνουν σε καθεστώς κινητικότητας, έχει επενδύσει στο κυνήγι των πλαστών δικαιολογητικών και τώρα στον έλεγχο των μονιμοποιήσεων με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου επιδιώκοντας να προσδώσει την αίσθηση της δικαιοσύνης, καθώς σκοπεύει να απομακρύνει «επίορκους» υπαλλήλους οι οποίοι έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά.

 

Πηγή: Έθνος