Χωρίς δουλειά πάνω από ένα έτος 915.000 Ελληνες

Στο 25,5% υποχώρησε το τρίτο τρίμηνο του 2014 η ανεργία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ανεργος ένας στους δύο νέους ως 24 ετών, σχεδόν τρεις στις πέντε νέες Ελληνίδες, τρεις στις δέκα γυναίκες.

 

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.586.885 άτομα και των ανέργων σε 1.229.370.

 

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 25,5%, έναντι 26,6% του προηγούμενου τριμήνου και 27,2% του αντίστοιχου τριμήνου 2013.

 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,5% σε σχέση με το Γ ́ Τρίμηνο του 2013.

 

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6,9% σε σχέση με το Γ ́ Τρίμηνο του 2013.

 

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,2%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (22,6%).

 

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 49,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 56,6%.

 

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 24,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 75,4%.

 

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (30,3% έναντι 25,1%).

 

Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,5%.

 

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία με 27,8% και στη ∆υτική Ελλάδα με 27,5%.

 

Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 15,2% και στις Ιόνιες Νήσους με 16,1%.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει Μερικές τάξεις ∆ημοτικού (34,8%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (33,0%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20,6%).

 

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 18,7% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 75,1% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.

 

Το 6,1% είτε αναζητά μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση. Ένα ποσοστό ανέργων (5,1%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου του 2014, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους:

 

  •  
  • δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (23,6%)
  • δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (20,8%)
  • δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (22,8%)