Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Δημόσιο Λογιστικό

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το νομοσχέδιο για τις Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό.

 

Με το νομοσχέδιο, υιοθετούνται μεταξύ άλλων διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, με στόχο την εξασφάλιση των τεθέντων δημοσιονομικών στόχων και την έγκαιρη αποτροπή των ελλειμμάτων.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, ενώ συγκροτείται και μια νέα ανεξάρτητη αρχή: Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

 

Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, θα πραγματοποιηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών την ερχόμενη Τρίτη.