Υπόμνημα του δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιπλημμυρική προστασία

Την ανάγκη άμεσης σύναψης ειδικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και ΕΥΑΘ για τη συντήρηση των αγωγών και των φρεατίων του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων, στην κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής προστασίας, επισήμανε με υπόμνημα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς.

 

Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος έχει ως εξής:

 

“Η πόλη της Θεσσαλονίκης αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια, μεταξύ των άλλων και το σοβαρότατο πρόβλημα των πλημμυρικών καταστάσεων σε διάφορες περιοχές του Πολεοδομικού της Συγκροτήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να υπάρχουν επανειλημμένες καταστροφές σε ιδιοκτησίες (κατοικίες και εμπορικοί χώροι) και κίνδυνος ακόμη και για απώλεια ανθρώπινης ζωής.

 

Το προαναφερόμενο πρόβλημα, οφείλεται κατεξοχήν στους πιο κάτω λόγους και αιτίες:

1. Ανάγλυφο του εδάφους

2. Έλλειψη ικανού σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας και επάρκειας αντιπλημμυρικών έργων

3. Έλλειψη επαρκούς υπόγειου δικτύου αποχέτευσης – απορροής των ομβρίων υδάτων

 

Μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του προαναφερόμενου σοβαρότατου προβλήματος (με πληροφόρηση από την Ε.Υ.Α.Θ. – Αποχέτευση), υπογράφονταν Ειδικές Συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου και της Ε.Υ.Α.Θ. – Αποχέτευση, σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Ν. 2937 / 2001, με τις οποίες γινόταν ανάθεση στη δεύτερη, του έργου συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων. Οι πιο πάνω Συμβάσεις έληξαν την 31/12/2014. Έκτοτε δεν υφίσταται νέα παρόμοια Ειδική Σύμβαση.

 

Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο – αιτία, η επίλυση άπτεται του Γενικού Σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας.

 

Με τη δική μας υπόμνηση, γίνεται αναφορά στην έλλειψη επαρκούς υπόγειου δικτύου αποχέτευσης – απορροής των ομβρίων υδάτων. Αυτό διότι σε κάθε δική μας παρέμβαση με έργα οδοποιίας και αναπλάσεων διαφόρων περιοχών εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ζωής των δημοτών μας, αντιμετωπίζουμε το οξύτατο πρόβλημα των πλημμυρικών καταστάσεων με ανυπολόγιστες οικονομικές και όχι μόνο συνέπειες.

 

Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε ότι έχουν ήδη γίνει από μέρους μας έγγραφες αναφορές, προς τους αρμόδιους φορείς (Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης – Ε.Υ.Α.Θ. – Αποχέτευση), με σκοπό την όσο καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και τη συνεργασία μαζί τους. Η σχετική αλληλογραφία είναι στη διάθεσή σας.

 

Επίσης τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση γίνεται από μέρους μας κάθε δυνατή προσπάθεια (στο πλαίσιο του εφικτού), με την επί τόπου, όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών των παρεμβάσεων μας, με απώτερο στόχο τουλάχιστον την αποφυγή της επιδείνωσης των πιο πάνω προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται επιμελημένες υψομετρικές μελέτες οι οποίες και άμεσα ενημερώνονται σύμφωνα με τις επί μέρους παρεμβάσεις, καθώς και επί τόπου γίνονται προσαρμογές των κατασκευών (κράσπεδα, επικλίσεις πεζοδρομίων κ.α.) για την αποφυγή κατά το δυνατόν, δυσμενών επιπτώσεων λόγω πλημμυρικών καταστάσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση η οριστική επίλυση του οξύτατου προβλήματος, προϋποθέτει την αντιμετώπιση του συνόλου των πιο πάνω αναφερομένων λόγων – αιτιών και όχι την αποσπασματική προσπάθεια επίλυσης που σημαίνει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος.

 

Παρακαλούμε για την δική σας βοήθεια και συνδρομή”.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr