Υποχώρηση 41,6% στην εγχώρια κατανάλωση καυσίμων από το 2009-2013

Διαρκή υποχώρηση εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, υπό την αρνητική επίδραση της συρρίκνωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, των διαδοχικών αυξήσεων των ϕόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) τα προηγούμενα χρόνια και των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου μπρεντ (Brent) που επικρατούσαν έως και το 2013.

 

Το 2013 καταναλώθηκαν συνολικά 6,58 εκατ. τόνοι, ποσότητα που υπολείπεται του προηγούμενου έτους κατά 13,3% (ή κατά 1 εκ. τόνους).

 

Συνολικά, η υποχώρηση συγκριτικά με το 2009 διαμορφώθηκε σε 41,6%.

 

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, η μεγαλύτερη πτώση εντοπίστηκε εκ νέου στο πετρέλαιο θέρμανσης (-52%, στους 929,6 χιλ. τόνους). Η κάμψη εντάθηκε μετά τον Οκτώβριο του 2012, όταν και ο ΕΦΚ εξισώθηκε με τον αντίστοιχο ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, γεγονός που προκάλεσε απότομη άνοδο της λιανικής τιμής.

 

Επίσης, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε στους 2,66 εκατ. τόνους (-7,6% έναντι του 2012), ενώ η πωληθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης κατέγραψε αύξηση 8,7% στους 2,24 εκατ. τόνους.

 

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, η αύξηση της φορολόγησης εν τέλει δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς η πτώση της κατανάλωσης αντιστάθμισε την προσδοκώμενη θετική επίδραση των νέων φόρων. Το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2013 τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,6% στα 5,9 δισ. ευρώ, επανερχόμενα στο επίπεδο του 2009.

 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την Infobank Hellastat από εκτεταμένη λαθρεμπορία και νοθεία καυσίμων. Το λαθρεμπόριο στο παρελθόν εκδηλωνόταν κυρίως με χρήση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, πρακτική που οδήγησε στην εξίσωση των ΕΦΚ των δύο καυσίμων. Η παρέμβαση αυτή φάνηκε να περιορίζει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο οι λαθρέμποροι στράφηκαν στο ναυτιλιακό πετρέλαιο.

 

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 17 επιχειρήσεων. O συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 13,7% στα 10,05 δισ. ευρώ.

 

Εξαιρουμένης της Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) των υπολοίπων επιχειρήσεων σημείωσαν μείωση 3,9%, στα 78,74 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημιές επιδεινώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ.

 

Tα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ παρέμειναν σταθερά στο 0,8% και -0,2% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε περαιτέρω σε 3,1 προς 1, παραμένοντας ωστόσο υψηλή.