«2016: Έτος Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία και Ρωσικού Πολιτισμού στην Ελλάδα»

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συνεχίζοντας να υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους «2016: Έτος Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία και Ρωσικού Πολιτισμού στην Ελλάδα», συνδιοργανώνει με το Κρατικό Ρωσικό Πανεπιστήμιο «Κουμπάν», Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών.

Το Συνέδριο, με τίτλο «Οι ελληνικές σπουδές στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών. Γλωσσικές, πολιτισμικές και διδακτικές πλευρές» θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως και τις 23 Απριλίου 2016, στην πόλη του Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Ομ. Καθηγητής του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννης Καζάζης θα αναγορευτεί Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου «Κουμπάν», για την προσφορά του στην εδραίωση και ανάπτυξη των Ελληνικών γραμμάτων συνολικά, αλλά και ειδικά στο Πανεπιστήμιο «Κουμπάν».

85 Ελληνιστές από περισσότερες από 10 χώρες θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου. Οι περισσότεροι είναι νέοι επιστήμονες που έμαθαν την ελληνική γλώσσα μέσα από το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» του ΑΠΘ.

«Οι 750 υπότροφοι του ΙΑΣΟΝΑ, 75 διδάκτορες και άλλοι τόσοι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, αποτελούν ένα ζωηρό και δραστήριο κίνημα φιλελληνισμού στην καρδιά της πανεπιστημιακής ζωής σε ολόκληρη την περιοχή του Εύξεινου Πόντου» αναφέρει ο Ομ. Καθηγητής του ΑΠΘ και Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννης Καζάζης.

Σήμερα, οι περισσότεροι έχουν αναδειχθεί σε προέδρους Ελληνικών Τμημάτων ή πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές, αλλά και σε δασκάλους των ελληνικών σε πολλά σχολεία της πρώην ΕΣΣΔ. Επίσης, πολλοί υπηρετούν ως στελέχη σε πρεσβείες, προξενεία κ.α.

Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια της Έκθεσης Ρωσικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το ΑΠΘ, στις 29-30/3/2016, στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους «2016:Έτος Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία και Ρωσικού Πολιτισμού στην Ελλάδα».