Αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 15.124 θέσεις εργασίας η μισθωτή απασχόληση

Θετικό κατά 15.124 θέσεις εργασίας είναι το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων στην αγορά εργασίας τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 97.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 82.863. Από τις 82.863 συνολικά αποχωρήσεις, οι 38.021 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 44.842 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Ο Φεβρουάριος 2015, είναι ο πρώτος μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο, ύστερα από πέντε συνεχόμενους μήνες με αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν, ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του Φεβρουαρίου καταγράφεται θετική, για δεύτερη συνεχή χρονιά και είναι η δεύτερη υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Φεβρουαρίου από το 2001 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, από τη σύγκριση των στοιχείων του Φεβρουαρίου του 2015 και του Φεβρουαρίου του 2014, προκύπτει χαμηλότερη επίδοση για τον Φεβρουάριο 2015 (θετικό ισοζύγιο 15.124 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (19.912) τον Φεβρουάριο του 2014.

Θετικό, όμως, κατά 5.851 θέσεις εργασίας, είναι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης και κατά το πρώτο δίμηνο του 2015, που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου διμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 189.974 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 184.123, εκ των οποίων οι 99.748 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 84.375 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να αξιολογηθεί και το ότι, εκτός από τα έτη 2002 και 2014, το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο. Σε ότι αφορά το είδος των συμβάσεων τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μοιράζονται τον ίδιο χώρο στην αγορά εργασίας με πιο ευέλικτες πολιτικές απασχόλησης.

Από το σύνολο των συμβάσεων που έγιναν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, 49,38% των συμβάσεων είναι πλήρους απασχόλησης και το 50,62% συμβάσεις για μερική ή εκ περιτροπής εργασία. Συγκεκριμένα, το 36,07% ήταν μερικής απασχόλησης και το 14,55% εκ περιτροπής εργασία.

Τέλος, τον Φεβρουάριο έγιναν 1.803 μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, που μετατράπηκαν σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση. Από αυτές, οι 1.803 μετατράπηκαν από πλήρους σε μερικής απασχόλησης και 1.876 σε εκ περιτροπής απασχόληση. Από αυτές οι 1.043 με συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και οι 833 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.