ΑΠΘ: Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ από Δευτέρα

Η διαδικασία απόκτησης της εκπτωτικής κάρτας για το μήνα Μάρτιο 2015 ξεκινά τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, διενεργείται από τη γραμματεία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Α.Π.Θ. και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου, Εργολαβικοί Υπάλληλοι Α.Π.Θ.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας από 16 έως 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 8:30 έως 13:30 ως εξής:

 

Α. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχουν αποκτήσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας χρειάζεται να καταβάλουν μόνο το αντίτιμο της κάρτας, δηλαδή:

24€, για μηνιαίες κάρτες
67.20€, για τριμηνιαίες κάρτες

(παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας το ακριβές ποσό)

 

Β. Τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη, που προσέρχονται για πρώτη φορά στην ΕΚΠΥ για έκδοση κάρτας ΟΑΣΘ, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)

2. Έγγραφο που αποδεικνύει την εργασιακή σχέση με το Α.Π.Θ., που, ανάλογα με τη σχέση εργασίας στο Α.Π.Θ., μπορεί να είναι:

κάρτα μέλους Α.Π.Θ. ή μισθοδοτική κατάσταση (για το μόνιμο προσωπικό)
βεβαίωση από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ. (για το μόνιμο διοικητικό προσωπικό, τους/τις υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τους/τις συμβασιούχους ορισμένου χρόνου)
σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου)
βεβαίωση εργοδότη (για τους εργολαβικούς υπαλλήλους)

3α. Μία (1) φωτογραφία, για τα μέλη που εκδίδουν κάρτα για πρώτη φορά ή

3β. Φωτοτυπία του στελέχους της κάρτας, για τα μέλη που ήδη διαθέτουν κάρτα

 

Οι κάρτες θα διατίθενται από τη γραμματεία της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας από τηνΠέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με τον κατάλογο αυτών που έχουν πληρώσει.

 

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί αυστηρά από 16 έως 24 Φεβρουαρίου 2015,  στα γραφεία της ΕΚΠΥ (κτίριο Διοίκησης, γραφείο 18, 2310 991376, 995386.