ΑΠΘ: Ομόφωνο ψήφισμα της σύγκλητου για το Νίκο Ρωμανό

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, ενέκρινε, ομόφωνα, το παρακάτω ψήφισμα.

 

«Με αφορμή την έμπρακτη διαμαρτυρία του κρατουμένου Νίκου Ρωμανού σχετικά µε την περιορισµένη εφαρµογή του θεσµού των εκπαιδευτικών αδειών, η Σύγκλητος του ΑΠΘ υιοθετεί, ομόφωνα, το περιεχόμενο της σχετικής από 3-12-2014 ανακοίνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), με τίτλο: “Εκπαιδευτικές άδειες κρατουμένων: ‘Η εκπαίδευση είναι ελπίδα και όχι απειλή για την κοινωνική επανένταξη’ ”.

 

Ειδικότερα, η Σύγκλητος του ΑΠΘ, εκφράζει την ευχή, η Πολιτεία να εξετάζει το γενικότερο ζήτηµα της πρόσβασης των κρατουµένων στην εκπαίδευση, εξαντλώντας την ευαισθησία της. Είναι, προφανώς, ευθύνη της Πολιτείας να λαµβάνει εκείνα τα µέτρα που κρίνονται, στο πλαίσιο του νόµου, αναγκαία για την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας. Κατά τη θεσµοθέτηση, επιβολή και εφαρµογή αυτών των µέτρων, ωστόσο, σκόπιµο είναι να λαµβάνεται υπόψη, πρωτίστως, ο ρόλος της εκπαίδευσης ως κρίσιµης οδού κοινωνικής επανένταξης στο πλαίσιο ενός σωφρονιστικού συστήµατος που δεν επιδιώκει να εκδικείται, αλλά φιλοδοξεί να σωφρονίζει. Στο πλαίσιο αυτό, παράµετροι όπως η ηλικία των κρατουµένων και η διαγωγή τους πρέπει, επίσης, να λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αιτηµάτων πρόσβασης στην εκπαίδευση».