Χωρίς νερό αύριο περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης λόγω έργων του μετρό

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Πέμπτη  30 Ιουνίου 2016 από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες  σύνδεσης αγωγού ύδρευσης λόγω  των  έργων του  ‘’ΜΕΤΡΟ’’ στην οδό Προέκταση Παπαναστασίου. Οι εργασίες αφορούν σε σύνδεση του  νέου αγωγού  Φ160, με παρακαμπτήριο  αγωγό. Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξουν πιθανά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή Αλλατίνη, στην  οδό Προέκταση Παπαναστασίου καθώς και τις παρακείμενες σε αυτήν οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.