ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινίσεις για τις ρευματοκλοπές

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, τα οποία συσχετίζουν τις αυξημένες επισφάλειες της Μητρικής Εταιρίας με το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει τα εξής:

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις μη τεχνικές απώλειες του Δικτύου (που κυρίως ενσωματώνουν τις ρευματοκλοπές), δεν τεκμαίρεται ότι αυτές έχουν επηρεάσει ουσιωδώς το επίπεδο επισφαλειών της Μητρικής Εταιρίας, όπως ανακριβώς αναφέρεται σε δημοσιεύματα τα οποία μάλιστα κάνουν λόγο για «αναποτελεσματικότητα» του ΔΕΔΔΗΕ στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, τα οποία χωρίς καμία τεκμηρίωση ή διασταύρωση στοιχείων δυσφημίζουν αναιτίως την Εταιρία. Η αναφορά στα εν λόγω δημοσιεύματα σε πληροφορίες στελεχών της ΔΕΗ, εξυπηρετεί άλλου είδους στοχεύσεις και δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ από την έναρξη της λειτουργίας του, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών, δρομολογώντας και συστηματοποιώντας σειρά ενεργειών και δράσεων, με κυριότερη την  εντατικοποίηση των ελέγχων, περίπου 800.000 ετησίως (στοχευμένων αλλά και γενικών στο πλαίσιο άλλων εργασιών) καθώς και τη συστηματική υποβολή μηνύσεων για το ποινικό μέρος.