ΔΕΗ: Από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο

Από την 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την 30η Απριλίου του 2015 θα ισχύσει το οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ με χρονοχρέωση με τμηματικό ωράριο.

 

Το τμηματικό ωράριο για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών είναι:

 

  • 15:00-17:00

 

  • 2:00- 8:00

 

Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο είναι:

 

  • 15:30-17:30

 

  • 2:00-8:00

 

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα αρμόδια γραφεία ΔΕΗ της περιοχής τους ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, (http://www.dei.com.gr).