Διαγραφές προστίμων για χρέη στην Εφορία

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αποπληρωμή με ευνοϊκούς όρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ εντός του Σαββατοκύριακου οι υπηρεσίες των δύο υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να έχουν έτοιμες τις υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να εξειδικευθούν ορισμένες εκ των διατάξεων.

 

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να εκτιμηθεί το οικονομικό όφελος, ωστόσο από την αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται ότι θα προστεθούν στα ασφαλιστικά ταμεία περί τα 2 δισ. ευρώ στην επόμενη οκταετία.

Ειδικότερα, οι δύο ρυθμίσεις προβλέπουν:

1. Χρέη στο Δημόσιο

α) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί από τις εφoρίες μέχρι και την 1η Μαρτίου 2015 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται και οι δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, καθώς και όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν στο πρώτο δίμηνο του έτους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 26 Μαΐου, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών έχει το δικαίωμα να παρατείνει για ένα μήνα τις διαδικασίες ένταξης της ρύθμισης.

β) Η ελάχιστη δόση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

γ) Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εφοριών αλλά ακόμα δεν έχουν βεβαιωθεί και αφορούν υποθέσεις μέχρι 31.12.2014.

δ) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής των οφειλών προβλέπεται ο μηδενισμός των προσαυξήσεων και των προστίμων.

ε) Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους, ενώ σήμερα επιβαρύνονται με τόκους 4,56% ετησίως. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως.

στ) Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα.

ζ`) Οσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σε αυτή ή να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση εφόσον τους συμφέρει. Ωστόσο, για όσους μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού.

2. Χρέη προς τα Ταμεία

Το κεφάλαιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία δίνει τη δυνατότητα καταβολής έως 50 ευρώ τον μήνα, για 100 μήνες (δόσεις), σημαντικά μειωμένο επιτόκιο και ευνοϊκότερη μείωση των προσαυξήσεων. Μπορούν να ενταχθούν χρέη που δημιουργήθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου του 2015 και θα «τρέχει» έως το τέλος Απριλίου. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν στο σύνολό τους οι 774.679 οφειλέτες, με χρέη προς τα Ταμεία που ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ, καθώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ύψος της οφειλής.

Αναλυτικότερα, η ελάχιστη δόση παραμένει στα 50 ευρώ. Το ετήσιο επιτόκιο για χρέη έως 5.000 ευρώ, ήτοι το 25% των ενεργών οφειλετών του ΟΑΕΕ, θα είναι 0%, ενώ για μεγαλύτερες οφειλές ορίζεται επιτόκιο της τάξης του 0,25% τον μήνα (3% τον χρόνο).

Παράλληλα, προβλέπεται 100% μείωση των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνόλου των οφειλών, 70% μείωση των προσαυξήσεων για 50 δόσεις (έναντι 60% μείωση για 48 δόσεις του Ν.4305/14) και 50% μείωση των προσαυξήσεων για 100 δόσεις (έναντι 20% μείωση για 100 δόσεις).

Τέλος, θα δίνεται η δυνατότητα καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο, χωρίς προσαυξήσεις, και απώλεια της ρύθμισης θα έρχεται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δύο δόσεων μέσα στο 12μηνο.

 

Αιγιαλός και παραλία

 

Δύο ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τον αιγιαλό και την παραλία προτείνει το άρθρο 27 του σχεδίου νόμου, τροποποιώντας τον ν. 4281/14. Ο νόμος αυτός αφορούσε την οριοθέτηση του αιγιαλού σε όλη τη χώρα με βάση τα υπόβαθρα που είχε δημιουργήσει η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ). Οπως προτείνεται, στις περιπτώσεις όπου έχει ζητηθεί από ιδιώτη η χάραξη αιγιαλού (λ.χ. για μια επένδυση ή κάποια επιχειρηματική ή οικοδομική δραστηριότητα), τότε οι υπηρεσίες θα πρέπει αυτόματα να προχωρούν και στη χάραξη της ζώνης της παραλίας, προκειμένου να διαφυλάσσεται καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Καταργείται δε πρόβλεψη του 2014, ότι αν παρέλθει άπρακτο ένα εξάμηνο από την αίτηση, η χάραξη θα γίνεται αυτόματα στην προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού της ΕΚΧΑ.

Επίσης δίνει παράταση 4 μηνών στις προθεσμίες που είχαν οι κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για να εξετάσουν τις προκαταρκτικές γραμμές αιγιαλού της ΕΚΧΑ, να καταθέσουν αντιρρήσεις κ.λπ. Αιτία, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή των στοιχείων στις υπηρεσίες, που καθιστά ανέφικτη την τήρηση του νόμου.

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή