Διακοπή νερού σήμερα σε περιοχές της πόλης

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 από τις 9:00 έως τις 15:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης  αγωγού Φ50 λόγω διαρροής στην οδό Περγάμου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις οδούς, Επταλόφου, Βοσπόρου, Ανατολικής Ρωμυλίας και Δορυλαίου καθώς και τις παρακείμενες σε αυτές οδούς  του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.