Διαμαρτυρία στο ΑΠΘ ενάντια στις διαγραφές φοιτητών

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ. Περίπου 80 φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο και ζητούν να μην γίνουν διαγραφές όσων φοιτητών χρωστούν μαθήματα.

 

Ειδικότερα, ζητούν κανένας φοιτητής ή σπουδαστής που θέλει να τελειώσει τις σπουδές του, να μην στερηθεί τη φοιτητική του ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.