Δήμος Θεσσαλονίκης – Ανοιχτή πρόσβαση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού

Τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού παρέχει ο δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας “Open Budget”.

 

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης για προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του δήμου.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται από την διαδικτυακή διεύθυνση http://vww.thessaloniki.gr/OpenData/ και ουσιαστικά αποτυπώνει την υλοποίηση του προϋπολογισμού όπως αυτή έχει εξελιχθεί κατά τη χρονική στιγμή της πρόσβασης.

 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των αποτελεσμάτων.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι:

 

• Παρουσίαση τρέχοντος προϋπολογισμού αλλά και προϋπολογισμών παρελθόντων ετών (2011-12).
• Διαχωρισμός εσόδων – εξόδων.
• Παρουσίαση εξόδων ανά υπηρεσία ή συνολικά.
• Δυνατότητα αναζήτησης εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια (περιγραφή, ποσό).
• Δυνατότητα ταξινόμησης των εγγραφών προϋπολογισμού με διάφορα κριτήρια (περιγραφή).
• Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

 

Η υπηρεσία “Open Budget” αποτελεί την απαρχή μιας σειράς καινοτόμων υπηρεσιών και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης Χασδάι Καπόν, “η κλίμακα και η φύση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα απαιτούν νέες και πιο σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει εντατικά τις προσπάθειες για καλύτερες συνθήκες ηλεκτρονικής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών και σύντομα θα ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να γίνει η πόλη μας ‘smart city'”.