Δημόσιοι υπάλληλοι: Ποιοί προλαβαίνουν τις ανατροπές στο Ασφαλιστικό

Έτοιμοι για τη συνταξιοδότηση είναι 60.000 δημόσιοι υπάλληλοι που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας.

 

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη θεμελιώσει ή θεμελιώνουν το επόμενο διάστημα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το πότε συμπληρώνεται η 25ετία (20ετία στην περίπτωση των τριτέκνων).

 

Για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις, ενώ σε ισχύ είναι και διάταξη για έξοδο ανεξαρτήτως ορίου για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1983.

 

Σημειώνεται πως οι διατάξεις που καθιστούν εφικτή την έξοδο σιη σύνταξη πριν από τα 62 έχουν βρεθεί στο στόχασφο της τρόικας.

Ωστόσο η ελληνική πλευρά έχει προτείνει τη διατήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων μέχρι και το τέλος του 2018, για να μη θιγούν ώριμα δικαιώματα.

Σε κάθε περίπτωση όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67. Εναλλακτικά μπορούν να αποχωρήσουν σία 62 με συνολικά 40 έτη ασφάλισης. Δύο είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πριν ανοίξουν την πόρτα εξόδου: 

 

Πρόωρη συνταξιοδότηση

Το «πέναλτι» εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος και διαμορφώνεται:

 

• Στο 4,5% για κάθε έτος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας (ή αλλιώς 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται) για όσους «κλειδώνουν» δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

 

• Στο 6% για κάθε έτος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας (ή αλλιώς 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται) για όσους «κλειδώνουν» δικαίωμα μετά την 1 η Ιανουαρίου 2011. Σημειώνεται πως σης περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης η μείωση αφορά τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στον δημόσιο τομέα. Το ποσό του ΙΚΑ ή των άλλων Ταμείων καταβάλλεται κανονικά, αφού ο χρόνος έναρξης της καταβολής είναι μετά το 55ο έτος της ηλικίας.

 

Πλασματικά έτη ασφάλισης

Δύο «ταχύτητες» υπάρχουν, καθώς λαμβάνεται υπόψη το πότε «κλειδώνει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ειδικότερα για θεμελίωση μέχρι το 2010 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο στρατός και ο χρόνος των τέκνων σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον έχει διανυθεί 15ετή δημόσια υπηρεσία. Οι υπόλοιποι πλασματικοί χρόνοι που αναφέρονται σε διάφορους νόμους χρησιμοποιούνται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης.

Αναγνώριση

 

Για όσους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, ο στρατός, οι σπουδές, τα τέκνα, οι εκπαιδευτικές άδειες κ.ά. (αναφέρονται οίον Ν. 3865/2010). Η εξαγορά των χρόνων κοστίζει 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών κα η εξόφληση γίνεται με παρακράτηση από τη σύνταξη ή με εφάπαξ καταβολή και έκπτωση 10%.

 

Οι πατέρες ανηλίκων πρέπει να προσέξουν, καθώς η εξαγορά στρατού και τέκνων μπορεί να τους οδηγήσει σε θεμελίωση το 2010 και απώλεια του ευεργετικού καθεστώτος. Η εξαγορά συμφέρει αν οδηγεί σε θεμελίωση τη διετία 2011-2012, οπότε προ βλέπονται μειωμένα όρια.

Συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως και δώδεκα πλασματικά έτη, από τα οποία μέχρι πέντε είναι τα χρόνια για τα παιδιά.

 

Οι ασφαλισμένοι από το ’83 έως το ’92

 

Έξι ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου πριν από το 67ο έτος σε δημοσίους υπαλλήλους που ασφαλίστηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 31 Δεκεμβρίου 1992. Αναγκαία περίπτωση για την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη είναι η συμπλήρωση 25ετίας να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2012.
 

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

 

■ Ανδρες με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010.

Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 65 και μειωμένη στα τα 60.

■ Ανδρες με 25ετία το 2011.

Προβλέπονται μειωμένα όρια ηλικίας. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61 και μειωμένη στα 56.

 

■ Ανδρες με 25ετία το 2012.Ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 63 και μειωμένη στα 58.

■ Γυναίκες με 25ετία το 2010.
Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 60 και μειωμένη στα 55.

■ Γυναίκες με 25ετία το 2011.
Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 61 και μειωμένη στα 56.

■ Γυναίκες με 25ετία το 2012.

Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 63 και μειωμένη στα 58.

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία μπορούν να αξιοποιήσουν τρεις ασφαλιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση ηου η θεμελίωση έγινε το 2010, η έξοδος γίνεται με 35ετία στα 58. Το 2011 απαιτούνται 36 χρόνια, αλλά το όριο παραμένει στο 58ο έτος, ενώ το 2012 χρειάζονται 37 χρόνια και το 59ο έτος. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 χρειάζονται 40 χρόνια ασφάλισης και η συμπλήρωση του 62ου έτους.

 

Πηγή: Έθνος