Διόρθωση Ε9 για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι φορολογούμενοι που απέκτησαν, πώλησαν ή μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα εντός του 2014.

Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2015 για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν τις μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Οσοι δεν είχαν καμία μεταβολή πέρυσι στην ακίνητη περιουσία τους δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 θα υπολογιστεί ο νέος φόρος στα ακίνητα, αφού η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2015 θα καταργηθεί και στη θέση του επανέρχεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα έχει υψηλό αφορολόγητο όριο και θα υπολογίζεται με βάση προοδευτική κλίμακα.

Από φέτος αλλάζει ο χρόνος που θα δηλώνονται οι αλλαγές στο Ε9. Μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά θα πρέπει πλέον να αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή αυτή.

Εξαίρεση αποτελούν οι κληρονομιές ακινήτων για τις οποίες ο κληρονόμος πρέπει να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε9 του έτους 2015 αλλά και διαρκούς ενημέρωσης έχει ενεργοποιηθεί. Στη δήλωση ακινήτων του έτους 2015 αναγράφονται οι μεταβολές που επήλθαν στην ακίνητα περιουσία του φορολογούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2014 και ισχύουν την 1ηΙανουαρίου 2015.

Για παράδειγμα, αν τον Ιανουάριο 2014 αποκτήθηκε ακίνητο, το οποίο στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2014, μεταβιβάστηκε, το ακίνητο αυτό δεν θα περιληφθεί στη δήλωση Ε9. Αντίθετα, αν μέσα στο 2014 αποκτήθηκε ακίνητο, το οποίο υπάρχει την 1ηΙανουαρίου 2015, το ακίνητο αυτό θα περιληφθεί στη δήλωση Ε9 έτους 2015 και θα πρέπει να μεταφερθεί και στην περιουσιακή κατάσταση του επόμενου έτους.