ΔΤ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

14 Ιανουαρίου 2021

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος κατέθεσε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 επίσημη Διαμαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε. καταγγέλλοντας πως η Ελληνική Κυβέρνηση όχι μόνο δεν εφάρμοσε την Κοινοτική Οδηγία για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών, αλλά με τον πρόσφατο νόμο την παραβιάζει και επιχειρεί εξοντωτική αντιμετώπιση των Ελλήνων οφειλετών.

Όπως τονίζει στην αναφορά του ο Σύλλογος Δανειοληπτών, η Κυβέρνηση μέσω του Νόμου 4738/2020 -ή όπως είναι πιο γνωστός “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”- παραβαίνει τις σχετικές οδηγίες που έχει εκδώσει η Ε.Ε. και επιβάλλει όρους που φέρονται ξεκάθαρα ενάντια στον πολίτη και τον επιχειρηματία και σε καμία περίπτωση δεν του προσφέρουν “δεύτερη ευκαιρία”.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΟΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, η Ελληνική Κυβέρνηση, που σε άλλες περιπτώσεις επικαλείται ως δικαιολογία τις ευρωπαϊκές οδηγίες, στο θέμα των οφειλετών λειτουργεί ακριβώς ανάποδα. Καταπατά την Κοινοτική Οδηγία 2019/1023 που ψηφίστηκε στις 20 Ιουνίου 2019 και δεν προσφέρει στον Έλληνα πολίτη καμία από τις δυνατότητες για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη ή την έκπτωση οφειλετών, που η Οδηγία προβλέπει, ενώ αυτή είναι δεσμευτική προς τα κράτη μέλη.

Ο Σύλλογος ζητά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διερευνήσουν τις παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με την πλημμελή μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2019/1023 εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της Αναφοράς-Διαμαρτυρίας που κατέθεσε ο ΣΔ&ΠΚΒΕ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ