Ειδικά τέλη κυκλοφορίας στα ξένα Ι.Χ στη Γερμανία

Ειδικά τέλη κυκλοφορίας θα καταβάλουν οι οδηγοί οχημάτων με ξένες πινακίδες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο της Γερμανίας.

 

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι οδηγοί θα προμηθεύονται το αντίστοιχο σήμα διάρκειας από 10 ημερών έως ενός έτους. Το σήμα του δεκαημέρου θα έχει τιμή 10 ευρώ και το ετήσιο θα φθάνει κατά μέσο όρο τα 88 ευρώ.

 

Η διαφοροποίηση συν δέεται με τον κυβισμό του οχήματος και τις προδιαγραφές του σχετικά με τις εκπομπές ρύπων.

 

Η ρύθμιση αυτή των ειδικών τελών κυκλοφορίας παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Συνιστά διακριτική μεταχείριση εις βάρος των οδηγών με οχήματα με μη γερμανικές πινακίδες.

 

Όσοι έχουν αυτοκίνητα με γερμανικές πινακίδες θα καταβάλουν και αυτοί τέλη, αλλά θα συμψηφίζονται με τα συμβατικά τέλη κυκλοφορίας, που πληρώνουν και ως πολίτες της Γερμανίας. Συνεπώς οι οδηγοί οχημάτων με ξένες πινακίδες θα χρεώνονται περισσότερο.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ