Ειδική αγωγή ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θεσμός

Η ειδική αγωγή είναι θεσμός που ολοένα ισχυροποιείται,  εξελίσσεται και δίνει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πολλούς εκπαιδευτικούς 

 «Τον Αύγουστο το 2020  πραγματοποιήθηκαν  οι πρώτοι 4500 διορισμοί στην ειδική αγωγή.

Τα σχολεία αποκτούν μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή, γεγονός που συμβάλλει εξαιρετικά σημαντικά στην βέλτιστη εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω του στενού δεσμού που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η αρχή έχει γίνει, πρέπει να υπάρξει όμως και συνέχεια, καθώς με τους διορισμούς αυτούς καλύπτεται ένα μέρος των μεγάλων αναγκών. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που έχουν ή θα αποκτήσουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή θα είναι αυτοί που θα αποτελέσουν την «μήτρα» των μελλοντικών προσλήψεων αναπληρωτών και μόνιμων διορισμών».

Τα λόγια του εκπαιδευτικού Γιώργου Βρακά  που εργάζεται εδώ και χρόνια στην ειδική αγωγή,  υπογραμμίζουν τη συνεχόμενη ανάγκη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε έναν ευαίσθητο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τομέα: Αυτόν της εκπαίδευσης μαθητών με διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου  πραγματοποιούν επιμορφωτικό πρόγραμμα 500 ωρών στην ειδική εκπαίδευση . Το πρόγραμμα μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν 4415/2016, Τεύχος Α 159/06.09.2016 και τον Ν 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ 1239 Β/2017 

Το πρόγραμμα που διεξάγεται σε Αθήνα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Φλώρινα, Πάτρα , Σέρρες και Καβάλα, εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι σχεδιασμένο στο πλαίσιο της καθολικής σχεδίασης ή σχεδίαση για όλους που αποτελεί τη σύγχρονη θεώρηση της Εκπαίδευσης .  

 
Στη διάρκεια του προγράμματος αναλύεται διεξοδικά η αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη μαθητών τόσο με αναπηρία όσο και με άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της σχεδίασης για όλους που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής επαιδευτικών μέσων  και υπηρεσιών.               

Οι κατευθύνσεις των διδακτικών ενοτήτων είναι:

  • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
  • Διαταρραχή αυτιστικού φάσματος
  • Διαταρραχή ελλειμματικής προσοχής –Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
  • Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
  • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
  • Πρακτικές συνεκπαίδευσης
  • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία , τους οποίους επιμορφώνει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους   

https://www.eef.gr/events/etisio-epimorfwtiko-programma-500-wrwn-stin-eidiki-agwgi