Εκπτωση 50% στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα που αναβαθμίζονται ενεργειακά

Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν πλέον και τυπικά τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το 50% του προστίμου προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ενισχύσουν στατικά τα κτίρια τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς υπέγραψαν την ΤΓετάρτη την κοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% τού προστίμου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, μέσα σε περίπου δυο εβδομάδες θα έχει ενημερωθεί και το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία του συμψηφισμού.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των αυθαιρέτων κτιρίων οι εργασίες και οι δαπάνες που καλύπτονται αφορούν την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Για τη στατική επάρκεια οι εργασίες αφορούν την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο το κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανόμενων των ανοιγμάτων, όσο και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η ρύθμιση αφορά όλα τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν έως το 2003 αλλά και τα λιθόκτιστα κτίρια που κτίστηκαν πριν από την 28η Ιουλίου 2007 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (ν.4178/2013). Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τα κτίρια που οι ιδιοκτήτες τους έχουν λάβει γι’ αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα.

Ο συμψηφισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση διενεργείται για το ποσό έως το 50% του ειδικού φόρου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% του κτιρίου αναφοράς.

Το αν τηρήθηκαν ή όχι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται διαπιστώνεται από τη διενέργεια δυο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στο νόμο 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση του ιδιοκτήτη, αντίγραφο της άδειας δόμησης, τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, τα αντίγραφα των δυο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, το πόρισμα –δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε το δεύτερο έλεγχο και υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη.

Για τη στατική ενίσχυση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αίτηση του ενδιαφερόμενου, τα παραστατικά για τις σχετικές δαπάνες, θεωρημένη έγκριση εργασιών στατικής ενίσχυσης, πόρισμα του ελεγκτή δόμησης και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.​

 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ