Εκτός της ρύθμισης των οφειλών το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία

“Εκτός ρύθμισης” των οφειλών προς το ΙΚΑ τίθεται, με ειδική διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδίδεται τη Δευτέρα, το πρόστιμο για την αδήλωτη – ανασφάλιστη εργασία (10.550 €).

 

Τη ρητή εξαίρεση του προστίμου από τις ρυθμίσεις των οφειλών ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες της “Ημερησίας” από το ΙΚΑ, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης σε εφαρμογή του νόμου για τις ρυθμίσεις που προβλέπει για όσους μπαίνουν σε ρύθμιση μειώσεις από 20% – 100% στις προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις δηλαδή πρόστιμα ληξιπρόθεσμα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τα οποία είχαν επιβληθεί μέχρι τις 31/12/12 (από 1/1/2013 επιβάλλεται τόκος). Και όχι γενικά σε κάθε επιβληθέν πρόστιμο, όπως για την αδήλωτη εργασία.

 

Το ερμηνευτικό κενό και τον κίνδυνο “κουρέματος” (έκπτωση 20% – 90% για αποπληρωμή οφειλής σε δόσεις) ή ακόμη και πλήρους απαλλαγής (έκπτωση 100%) προστίμων για όποιον εργοδότη ρύθμιζε ταυτόχρονα την οφειλή, εντόπισε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΙΚΑ Γ. Κυριακόπουλος.

 

Για παράδειγμα εργοδότης με οφειλή στο ΙΚΑ 5.000 ευρώ θα μπορούσε να γλυτώσει το πρόστιμο των 10.550€ για 1 αδήλωτο εργαζόμενο του αν…εξοφλούσε εφάπαξ την οφειλή!