Εν αναμονή οδηγιών οι αιώνιοι φοιτητές

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επανεξεταστεί το μέτρο της διαγραφής των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών περιμένουν από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι πρυτάνεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα όσων έχουν ήδη εφαρμόσει το μέτρο, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς συνέδεσε το θέμα με την επιστροφή των σε διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων στα καθήκοντά τους, από τους οποίους τόνισε ότι περιμένει να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της σχέσης των φοιτητών με το πανεπιστήμιο.

 

«Σίγουρα κάποιοι από τους φοιτητές αυτούς έχουν πλέον πεθάνει, άλλοι έχουν μεταναστεύσει ή άλλαξαν επαγγελματικό πεδίο. Ωστόσο τα πανεπιστήμια οφείλουν να εξετάσουν αν κάποιοι από τους φοιτητές αυτούς ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη σχολή τους για να πάρουν πτυχίο. Και την επικοινωνία μαζί τους θα αναλάβουν οι διοικητικοί υπάλληλοι». Υπό αυτό το πρίσμα τίθεται το θέμα της επανεξέτασης της διαγραφής των αιώνιων φοιτητών, και πρυτάνεις πανεπιστημίων που έχουν προχωρήσει στην εκκαθάριση των σχετικών καταλόγων, όπως ο Αχιλλέας Ζαπράνης του ΠΑΜΑΚ, έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με την προσέγγιση αυτή, αφού άλλωστε δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα «ολικής επαναφοράς». Σημειώνεται ότι από το ΠΑΜΑΚ έχουν διαγραφεί 1.225 φοιτητές και έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις από τους κοσμήτορες των σχολών.

 

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία