ΟΑΣΘ: Δέσμευση για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιακών υπηρεσιών

Συγκροτημένη επιχείρηση, πρότυπο στις αστικές συγκοινωνίες, με το χαμηλότερο εισιτήριο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), σύμφωνα με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο Χρήστο Στεφανίδη, για το λόγο αυτό το ελληνικό δημόσιο αναθέτει στον ΟΑΣΘ την εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης για περίπου εξήντα χρόνια.

Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει χαρίσει το παραμικρό στον ΟΑΣΘ, σε αντίθεση με τις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών που τους χαρίστηκαν από το δημόσιο 5 δισ. ευρώ.

 

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ ανακοίνωσε την έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων των χρήσεων 2011, 2012 και 2013 στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του οργανισμού, που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στην αίθουσα “Αλέξανδρος Ι και ΙΙ” του ξενοδοχείου “Μακεδονία Παλάς”. Στα βασικά θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης ήταν ακόμη η ανακοίνωση των εκθέσεων του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή και των ελεγκτών μετόχων, καθώς και η έγκριση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεων 2011, 2012 και 2013 και η λήψη απόφασης περί απαλλαγής από κάθε ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τις παραπάνω χρήσεις.

 

Επίσης, η έγκριση των συμβάσεων με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση των Α.με.Α. τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, η έγκριση των συναφθεισών δανειακών συμβάσεων του ΟΑΣΘ με πιστωτικά ιδρύματα και άλλα νομικά πρόσωπα για την κάλυψη τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων του ΟΑΣΘ για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, και η έγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2015, όπως αυτή προσδιορίστηκε με βάση τις ισχύουσες οικονομικές συμφωνίες.

 

Ταυτόχρονα, όπως ορίζεται στο νόμο, επειδή έληγε η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΘ, διενεργήθηκαν την επομένη της συνέλευσης, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου 2015, οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου, των επτά μελών του διοικητικού συμβουλίου και των αναπληρωματικών μελών ως εκπροσώπων των μετόχων, καθώς και των ελεγκτών μετόχων για τον έλεγχο των χρήσεων 2014 και 2015. Στην γενική συνέλευση κλήθηκαν 1.879 μέτοχοι του ΟΑΣΘ και παραβρέθηκαν περισσότεροι από 800 μέτοχοι, ξεπερνώντας σε αριθμό κάθε προσδοκία, δεδομένου ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν ενεργά τόσοι μέτοχοι.

Κατά την πρώτη Ημέρα της συνέλευσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΟΑΣΘ Χρήστος Στεφανίδης ανέλυσε τα θέματα, τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε ο οργανισμός την περίοδο της κρίσης, τη δικαίωσή του στο διαιτητικό δικαστήριο και την τακτοποίηση όλων των οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τον ΟΑΣΘ με την έκδοση της με αριθμ. Α οικ. 45787/3551/05.08.2014 (ΦΕΚ Β’ 2283/26.08.2014) Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 30 του Ν. 4313/2014. Όπως τόνισε ο κ. Στεφανίδης, εξαιτίας της αδυναμίας του ελληνικού δημοσίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την υπογραφείσα οικονομική συμφωνία, ο ΟΑΣΘ αναγκάστηκε να προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ύψος της αντισταθμιστικής καταβολής για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013.

 

Από το διαιτητικό δικαστήριο εκδόθηκαν οι με αριθμ. 28/2012 και 18/2013 αποφάσεις που δικαίωσαν τον Οργανισμό και οι οποίες, όπως δέχθηκε το εφετείο Αθηνών, είναι οριστικές, τελεσίδικες και αμετάκλητες και δεν υπόκεινται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Αναφέρθηκε ακόμη ο κ. Στεφανίδης στο μέλλον του ΟΑΣΘ, που σύμφωνα με την από 10.1.2008 οικονομική συμφωνία μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΑΣΘ, που κυρώθηκε με το ν. 3652/2008 του έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση της αστικής συγκοινωνίας του νομού Θεσσαλονίκης έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης με όλες τις επεκτάσεις του συν δύο χρόνια παράλληλης λειτουργίας.

 

Μέχρι τότε θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την παραπέρα πορεία του. Δεσμεύτηκε ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές θα συνεχίσει με ζήλο -όπως άλλωστε όλα τα προηγούμενα χρόνια έκανε- τις προσπάθειές του για το συνεχή εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών του οργανισμού προς τους πολίτες του νομού Θεσσαλονίκης.

 

Επίσης ανέφερε ότι τέσσερις καταγγελίες σε βάρος της διοίκησης του διοικητικού συμβουλίου για δήθεν κακοδιαχείριση του Οργανισμού, οι οποίες μάλιστα είχαν δημοσιευτεί και στον έντυπο τύπο της Θεσσαλονίκης, αρχειοθετήθηκαν, καθόσον οι αρμόδιοι Εισαγγελείς  έκριναν ότι οι ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου ήταν ορθές και προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου και του ΟΑΣΘ. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο τα λοιπά μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, αλλά και μέτοχοι αυτού, χωρίς να λείψουν οι εντάσεις, καθόσον ο ΟΑΣΘ είναι ένας πολυμετοχικός και ζωντανός οργανισμός.

Οι εκλογές διενεργήθηκαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 ομαλά, με την ευθύνη δικαστικών αντιπροσώπων που διορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 304/20.01.2015 πράξη του προϊσταμένου του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 804 μέτοχοι με σύνολο ψήφων 2.154, καθόσον κάθε ακέραια μετοχή παρέχει το δικαίωμα οκτώ ψήφων. Ο κ. Χρήστος Στεφανίδης επανεξελέγη θριαμβευτικά στο αξίωμα του προέδρου, καθώς έλαβε 2.095 ψήφους. Για το αξίωμα του αντιπροέδρου επανεξελέγη ο κ. Νικόλαος Πετρόγιαννης, ενώ τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξελέγησαν οι Χαράλαμπος Δράκος, Κωνσταντίνος Λαμπάδας, Γεώργιος Κοσίδης, Στέφανος Καψάλης, Κωνσταντίνος Δροσινάκης, Αγγελική Γρηγοριάδου και Αντώνιος Χατζημπαλιώτης.

Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση του ΟΑΣΘ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3721/1957 “περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)”, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 36/θέμα 1/18.12.2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΘ.

 

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία