«Επιταγή» εισόδου για άνεργους νέους ηλικίας 25 – 29 ετών

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Η παράταση δόθηκε λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων.