Έρευνα για Θεσσαλονίκη και κλιματική αλλαγή

«Προσεγγίσεις και Μέθοδοι Προσαρμογής των Πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή» είναι το θέμα της Ημερίδας που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή» που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Κατά τη διάρκεια των 31 μηνών της έρευνας, έγινε μία προσπάθεια κατάρτισης καλών πρακτικών παρακολούθησης και διαχείρισης του αστικού πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αξιολόγηση της απόδοσης και της βιωσιμότητάς του, την αξιολόγηση των αυξητικών χώρων και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών για τους κατάλληλους χειρισμούς, με στόχο την προσαρμογή της πόλης στην κλιματική αλλαγή.

 

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός προτύπου συστήματος για τη λήψη αποφάσεων στην άσκηση της αστικής δασοπονίας με ολιστικό και ενιαίο τρόπο. Το σύστημα αυτό περικλείει ένα σύνολο διαδικασιών και προϊόντων όπως:

 

– τον Οδηγό Εφαρμογής Κριτηρίων και Δεικτών για την Παρακολούθηση Μονάδων Αστικού Πρασίνου και των Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εκπόνησης Σχεδίων για την Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Δασοπονίας,

– την κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώου δέντρων των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης,

– τη δημιουργία Λογισμικού για τη Διαχείριση Αστικού Πρασίνου και τη Διευκόλυνση Λήψης Αποφάσεων. Η λειτουργία του θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τους διαχειριστές του αστικού πρασίνου και θα διευκολύνει όλες τις αναλαμβανόμενες από το φορέα χρήστη δράσεις,

– την ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Η απογραφή έδειξε ότι στις δεντροστοιχίες του Δήμου Θεσσαλονίκης υπάρχουν 38.072 ζωντανά δέντρα, που ανήκουν σε πάνω από 75 διαφορετικά είδη, 1.257 νεκρά άτομα και 2.746 κενές θέσεις. Υπολογίστηκε, ότι η ποσότητα άνθρακα που έχει δεσμευτεί από τα δέντρα αυτά ξεπερνά τους 6.000 τόνους, ενώ η οικονομική τους αξία, που εκτιμήθηκε βάσει των δασοκομικών τους χαρακτηριστικών ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

 

«Κάτω από τις ακραίες πληθυσμιακές συνθήκες που επικρατούν στα αστικά κέντρα, τα τελευταία χρόνια γίνεται επιτακτική η ανάγκη της ανάπτυξης της επιστήμης της Δασοκομίας Πόλεων. Από τις αρχές της υιοθετείται η αντίληψη ότι η επίτευξη υγιών αστικών οικοσυστημάτων είναι δυνατή μόνο όταν περιληφθεί η αστική βλάστηση στη διαδικασία σχεδιασμού των πόλεων, καθώς συνεισφέρει στην ανύψωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης, αλλά και της κοινωνίας συνολικά» υποστηρίζει η επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θέκλα Τσιτσώνη.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr