Ερωτηματικά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εκφράζει ο S&P

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ερωτηματικά για τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών θέτει ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s, επισημαίνοντας ότι τα κεφάλαια που αναζητούνται ενδεχομένως να μην αποδειχθούν επαρκή.

Σημειώνεται ότι τα stress tests της ΕΚΤ κατέδειξαν ότι οι ελληνικές τράπεζες – Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha – χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια 14,4 δισ. υπό το δυσμενές σενάριο και 4,4 δισ. υπό το βασικό.

«Αυτά τα κεφάλαια είναι ικανά να απορροφήσουν τις ζημιές που αναμένεται να καταγράφουν στις τράπεζες μόνο για τους επόμενους 12 με 18 μήνες» σημειώνει ο S&P.
Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται ακόμη 2 με 4 δισ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη από τις ζημιές που ενδεχομένως προκύψουν εξαιτίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Καταλήγοντας, καθιστά σαφές ότι η αξιολόγηση «D» (Default) δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί, προτού αρθούν οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων.

Στην κορυφαία αξιολόγηση «ΑΑΑ» αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ολλανδίας ο οίκος Standard and Poor’s, διατηρώντας το οutlook σε σταθερό.

Η αναβάθμιση, κατά μία βαθμίδα, της ολλανδικής αξιολόγησης αντανακλά την οικονομική πορεία της χώρας και τις ευοίωνες προοπτικές των επόμενων ετών.
Σύμφωνα με τον S&P, η ολλανδική οικονομία διαθέτει υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ενώ σε μεγάλο βαθμό παραμένει εξωστρεφής. Στα θετικά συγκαταλέγεται το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και το αυξανόμενο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.