Φωτοβολταικά: Φορολογία με 13% αντί για 26%

Με μία τροπολογία της τελευταίας στιγμής μειώνεται η φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως 100 kw, καθώς θα αντιμετωπίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από αγροτική δραστηριότητα και, άρα, θα φορολογείται με συντελεστή 13%.

 

Η αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης του «πράσινου» αγροτικού εισοδήματος από την εκμετάλλευση των 2.700 φωτοβολταϊκών πάρκωναποτελούσε πάγιο αίτημα των αγροτών, οι οποίοι, μέχρι τώρα και βάσει των εγκυκλίων που είχαν εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, «έβλεπαν» το εισόδημα αυτό να φορολογείται με συντελεστή 26%, αφού θεωρούνταν «προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα».

 

Ταυτόχρονα, όσοι έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνεχίζουν να διατηρούν την αγροτική τους ιδιότητα και μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα και να επιδοτούνται από τα προγράμματα και τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς επίσης και να εισπράττουν στο ακέραιο τις δικαιούμενες ενισχύσεις.