Γερμανοί και Βρετανοί κοντράρονται για την πρωτιά στον ελληνικό τουρισμό

Μεγάλη αύξηση 22,2% σημείωσαν οι αφίξεις των τουριστών στη χώρα το 9μηνο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

 

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (89%), παρουσίασαν αύξηση 22,6%, ενώ από τα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε αύξηση 23%.

 

Αύξηση των αφίξεων παρατηρείται από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης. Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από τη Βουλγαρία (99%), τη Γαλλία (26,9%), το Ηνωµένο Βασίλειο (14,5%), τη Ρουµανία (95,6%), τη Σερβία (28,2%), την Πολωνία (51,4%) και τη Γερµανία (7,1%). Μείωση καταγράφεται από ορισµένες µόνο χώρες της Ευρώπης, η οποία δεν είναι σηµαντική. Με µεγαλύτερη µείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, από τη Ρωσία (4%) και τη Σουηδία (7,4%).

 

Τη µεγαλύτερη συµµετοχή για τις χώρες της Ευρώπης κατέχει η Γερµανία (10,7%) και ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (9,5%), η Γαλλία (6,9%), η Ρωσία (6,1%) και η Βουλγαρία (5,4%). Αύξηση των αφίξεων παρατηρείται και από τις υπόλοιπες ηπείρους. Σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Ασία µε µεγάλη συµβολή των αφίξεων από την Τουρκία (4,2%) και από την Αµερική, ειδικά από τις ΗΠΑ (2,6%).

 

Αναφορικά µε το µέσο µεταφοράς και τον σταθµό εισόδου, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν αεροπορικώς και οδικώς.

 

Όσον αφορά στις αεροπορικές αφίξεις, το αεροδρόµιο των Αθηνών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (13,9%) και ακολουθούν τα αεροδρόµια του Ηρακλείου (11,9%) και της Ρόδου (9%). Οδικώς, οι κύριοι σταθµοί εισόδου που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, είναι οι Εύζωνοι (10,2%) και ο Προµαχώνας (5,9%).