Γραφείο ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στην Επανομή

Τέλος στην ταλαιπωρία των άνεργων κατοίκων της Επανομής μπαίνει με τη σύσταση και τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στην περιοχή. Εως και σήμερα οι άνεργοι της Επανομής αναγκάζονται να διανύσουν αρκειά χιλιόμετρα, για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους με τον ΟΑΕΔ.

 

Με σιόχο την εξυπηρέτηση τους, ο Δήμος Θερμαϊκού αποφάσισε να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ιδρυθεί γραφείο ανταποκριτή του οργανισμού στην περιοχή.

 

Αρμοδιότητες

 

Οπως ανακοινώθηκε, με βάση τη σύμβαση, ο «ανταποκριτής» θα κάνει εγγραφές ανέργων, θα ανανεώνει δελτία ανεργίας, θα εκδίδει βεβαιώσεις ανεργίας, θα δέχεται αιτήσεις επιδότησης τακτικής ανεργίας, θα καταχωρίζει πληρωμές επιδόματος τακτικής ανεργίας, θα διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν παροχές εκτός επιδότησης, ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, ενώ θα ενημερώνει τους ανέργους για νέα προγράμματα απασχόλησης που προκύπτουν.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Θερμαϊκού, από τη λειτουργία του γραφείου «θα προκύψουν οφέλη τόσο για τον ΟΑΕΔ, που δεν θα υποχρεωθεί να ιδρύσει υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμέvων της Επανομής, όσο και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι στο εξής δεν θα ταλαιπωρούνται».