Γράφουν ξανά το Ε9 και σβήνουν τους έξτρα φόρους

Οχτώ λάθη στον λαβύρινθο των κωδικών του Ε9 που «φουσκώνουν» μέχρι και 100% τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για φέτος και τα επόμενα χρόνια και ακυρώνουν εκπτώσεις μέχρι και 90% στο τελικό ποσό του φόρου θα πρέπει να διορθώσουν πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι με την ηλεκτρονική υποβολή νέας δήλωσης για τα στοιχεία των ακινήτων τους.

 

Οι αναλυτικές οδηγίες της εγκυκλίου της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου αποσαφηνίζουν τις γκρίζες ζώνες του Ε9 και βοηθούν τους φορολογουμένους να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην αρχική δήλωση κερδίζοντας μεγάλα ποσά.

 

Η προθεσμία για την υποβολή νέου Ε9 εκπνέει κανονικά στις 30 Νοεμβρίου, αλλά σχεδιάζεται να δοθεί παράταση. Επισημαίνεται ότι μετά τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων η εκκαθάριση του φόρου θα γίνεται αυτόματα και αν έχει καταβληθεί ήδη επιπλέον φόρος κατά τις δύο πρώτες δόσεις πληρωμής του φόρου, θα γίνει συμψηφισμός με τις επόμενες 4 δόσεις. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.

 

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε 8 καυτούς κωδικούς του ηλεκτρονικού Ε9 που αφορούν:

 

1 Ημιτελές ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

 

• Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα».

• Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Στη στήλη 32 του Πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

 

Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32 αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες που το καθιστούν μη λειτουργικό.

 

2 Κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο που παρέχει έκπτωση 20%.

 

Αφορά ακίνητα κενά και χωρίς ρεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013. Συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

 

• Στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

• Στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ», ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.

• Στη στήλη 31 του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

 

3 Οροφος κατοικίας που ανεβάζει τον συντελεστή του φόρου.

 

Αν ιδιοκτήτης διαμερίσματος στον πρώτο όροφο δεν συμπλήρωσε καθόλου τη στήλη 11 του Ε9, τότε η Εφορία κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ υπολόγισε ότι διαμένει στον έκτο όροφο και έτσι ανάβεσε τον συντελεστή στο 1,03 αντί 1 που είναι κανονικά.

 

Επισημαίνεται ότι για υπόγειο ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου είναι 0,98, για ισόγειο και πρώτο όροφο 1, για δεύτερο και τρίτο όροφο 1,01, για τέταρτο και πέμπτο 1,02 και για έκτο και πάνω 1,03. Για να διορθωθεί το λάθος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στη στήλη 11 του πίνακα 1 για τα κτίσματα και να γράψουν τον σωστό κωδικό.

 

Οι κωδικοί είναι Υ για υπόγειο, Ο για ισόγειο, 1 για πρώτο όροφο, 2 για δεύτερο κ.ο.κ. Για μεζονέτες αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος. Αν δηλαδή πρόκειται για μεζονέτα δεύτερου και τρίτου ορόφου, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό 3.

 

4 Βοηθητικοί χώροι που έχουν έκπτωση 90% στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους κύρους χώρους.

 

Οι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται ως προς την επιφάνειά τους στη στήλη 13 του πίνακα 1.

 

Οι θέσεις στάθμευσης δηλώνονται με τον κωδικό 6 στη στήλη 9 του πίνακα 1. Θέση στάθμευσης είναι ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως προσδιορίζεται είτε από την οικοδομική άδεια είτε από τον τίτλο κτήσης, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.

 

Εφόσον η θέση στάθμευσης δεν είναι αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία αναγράφεται ως βοηθητικός χώρος (με τον κωδικό 5 προσδιορίζονται αποθήκες-βοηθητικοί χώροι).

 

Αν δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης από την οικοδομική άδεια ή τον τίτλο αυτής, η επιφάνεια θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ., εκτός αν η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη.

 

Οι βοηθητικοί χώροι-θέσεις στάθμευσης που δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, βρίσκονται στους κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους πολυκατοικίας και δεν ανήκουν ως παρακολούθημα σε οριζόντια ιδιοκτησία της πολυκατοικίας δεν αναγράφονται στο Ε9.

 

Το πατάρι αν έχει λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή του βοηθητικού χώρου, ανάλογα με τη χρήση του.

 

Πατάρια-κύριοι χώροι δηλώνονται ως προς τα τετραγωνικά τους στη στήλη 12, ενώ τα πατάρια-βοηθητικοί χώροι δηλώνονται στη στήλη 13.

 

5 Εμπράγματα δικαιώματα που αυξομειώνουν μέχρι και 20% τον ΕΝΦΙΑ.

 

Οι βασικοί κωδικοί για τα δικαιώματα επί ακινήτων είναι:

 

• Κυριότητα στη στήλη 15 για τα κτίσματα (στον πίνακα 1 του Ε9), στη στήλη 19 για τα οικόπεδα (πίνακας 1) και στη στήλη 18 (πίνακας 2 του εντύπου) για τα γήπεδα θα πρέπει να συμπληρωθεί το είδος του εμπράγματου δικαιώματος με τον αντίστοιχο κωδικό]

 

• Ψιλή κυριότητα

• Επικαρπία ή οίκηση

• Δικαίωμα επιφανείας

• Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση

• Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση

• Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με αυτοσύμβαση.

 

Αν φορολογούμενος δεν συμπλήρωσε κανέναν κωδικό στη στήλη 15 για τα κτίσματα, ενώ έχοντας την ψιλή κυριότητα του ακινήτου θα έπρεπε να έχει συμπληρώσει τον κωδικό 2, τότε κατά την εκκαθάριση ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε σαν να είχε την πλήρη κυριότητα του ακινήτου.

 

Αν δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει συμπληρωθεί λάθος η στήλη για την επικαρπία και την ηλικία του επικαρπωτή, αυξάνεται κατακόρυφα το ποσό του φόρου. Κι αυτό γιατί αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που κυμαίνεται από το 1/10 μέχρι τα 8/10 που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή.

 

Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. Επίσης ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από τον φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.

 

6 Συνιδιοκτησία που χρεώνει σε έναν ιδιοκτήτη ολόκληρο το ποσό του φόρου.

 

Για τα κτίσματα η συνιδιοκτησία δηλώνεται στη στήλη 16 του πίνακα 1, για τα οικόπεδα στη στήλη 20 και για τα γήπεδα στη στήλη 19 του πίνακα 2. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας δηλώνεται με πέντε δεκαδικά ψηφία. Αν δεν έχει αναγραφεί η έχει εγγραφεί λανθασμένα το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η Εφορία λαμβάνει υπόψη ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. Για παράδειγμα, συνιδιοκτήτης με ποσοστό 50% σε κατοικία ο οποίος δεν συμπλήρωσε τον ανάλογο κωδικό θα πληρώσει φόρο για τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας δηλαδή το 100%.

 

7 Γεωργικά κτίσματα τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ.

 

• Οι βοηθητικοί χώροι και τα μαντριά γεωργών και κτηνοτρόφων για να εξαιρεθούν από τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να δηλωθούν -με τον κωδικό 51 δηλώνονται στον πίνακα 1 στήλη 9 τα ειδικά κτίρια γεωργικής χρήσης, με τον κωδικό 52 τα ειδικά κτίρια κτηνοτροφικής χρήσης.

 

• Στέρνες και πηγάδια νερού δεν αναγράφονται στο Ε9 αλλά οι γεωτρήσεις δηλώνονται.

 

8 Κατοικία σε αγροτεμάχια που διπλασιάζει τον συντελεστή του ΕΝΦΙΑ.

 

Στη στήλη 17α αναγράφεται η επιφάνεια κατοικιών, στη στήλη 17β αναγράφεται η επιφάνεια αποθηκών και γεωργικών κτισμάτων, στη στήλη 17γ η επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων και στη στήλη 17 αναγράφεται το άθροισμα της επιφάνειας όλων των κτισμάτων.

 

Αν έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θεωρείται ότι στο αγροτεμάχιο βρίσκεται κατοικία με αποτέλεσμα ο φόρος να διογκωθεί υπέρμετρα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση φορολογουμένου που έχει αποθήκη σε χωράφι για την οποία με βάση τον νόμο απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ και δεν έχει συμπληρώσει την επιφάνειά της στη στήλη 17β, αυτόματα η αποθήκη λογίζεται από την Εφορία ως κατοικία και ο συντελεστής του φόρου πολλαπλασιάζεται επί 2.

 

  • 2,65 δισ. ευρώ αναμένει να εισπράξει το Δημόσιο από τον ΕΝΦΙΑ.
  • 1,20 δισ. ευρώ έχουν καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες στις δύο δόσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
  • 600 χιλιάαδες ιδιοκτήτες σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχουν χρεωθεί με μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ, εξαιτίας των λαθών που είχα κάνει κατά την συμπλήρωση του Ε9.

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

H… πυξίδα στον λαβύρινθο των ιδιοκτησιών

 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε ακόμη 6 κωδικούς του Ε9 που περιγράφουν την πραγματική κατηγορία και κατάσταση του ακινήτου και το ακριβές εμπράγματο δικαίωμα. Πρόκειται για:

 

Αυθαίρετα: Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά, είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.

 

Ημιυπόγεια: Οι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι. Ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος. Σε περίπτωση εμπράγματων δικαιωμάτων σε μονοκατοικίες, κατοικίες ή διαμερίσματα που εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους με ενιαία λειτουργικής ενότητα αναγράφεται ο κωδικός του υψηλότερου ορόφου. Προσοχή: Επαγγελματικές στέγες οι οποίες έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα και εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους αναγράφονται ανά όροφο.

 

Κτίριο σε οικόπεδο με κλίση: Οταν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε έναν δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων στον δρόμο αυτό. Οταν έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων στον δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν πρόσοψη και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων στον δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη.

 

Επιφάνεια κύριων χώρων: Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα σε ακέραιο αριθμό και προαιρετικά μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Εφόσον επί ακινήτου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την οποία εξαντλείται το σύνολο (100%) του ακινήτου, αναγράφεται η επιφάνεια των κύριων χώρων αυτής και όχι η επιφάνεια τυχόν κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής.

 

Σε περίπτωση που στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται μόνο η μεικτή επιφάνεια της οριζόντιας ιδιοκτησίας (δηλαδή εφόσον συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι), προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή επιφάνεια αφαιρείται ποσοστό 10% της μεικτής επιφάνειας.

 

Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ως επιφάνεια αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του μελλοντικού κτίσματος. Το πατάρι εφόσον έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα προσαυξάνει την επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου ανάλογα με τη χρήση του. Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης.

 

Δικαίωμα υψούν: Οταν έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.

 

Εάν υπάρχει, ως αυτοτελής ιδιοκτησία, δικαίωμα υψούν που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη επιφάνεια και έχει χτιστεί μόνο ένα μέρος αυτής και υπολείπεται η ανέγερση του υπολοίπου κτίσματος, δηλώνεται το υφιστάμενο κτίσμα και στην ίδια γραμμή δηλώνεται το οικόπεδο, με ποσοστό συνιδιοκτησίας το ποσοστό επί του οικοπέδου, που αντιστοιχεί στο δικαίωμα υψούν και στο εμπράγματο δικαίωμα επ’ αυτού. Στην περίπτωση αυτή στη στήλη 22 δύναται να αναγράφεται η επιφάνεια των κτισμάτων της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, τα οποία έχουν ήδη ανεγερθεί.

 

Σε περίπτωση γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί πράξη εφαρμογής και εκκρεμεί η κύρωση αυτής, ο φορολογούμενος, μέχρι την κύρωσή της, αναγράφει το ακίνητο ως οικόπεδο στην κατάστασή του, με την ένδειξη ότι τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση. Επισημαίνεται ότι, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, αναγράφεται σε μία γραμμή το οικόπεδο το οποίο απομένει και σε διαφορετικές γραμμές αναγράφονται τα τμήματα για τα οποία εκκρεμεί αποζημίωση και μέχρι την καταβολή αυτής.

 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα: Αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας αναγράφονται ως κατοικίες ενώ αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης ως επαγγελματικές στέγες.

 

Πηγή: Έθνος