Κλειδιά και αντικλείδια για τη ρύθμιση με 100 δόσεις

Ανοίγει την Δευτέρα 17/11 η ηλεκτρονική πύλη για τις αιτήσεις υπαγωγής στη νέα ρύθμιση των οφειλών στην εφορία από 72-100 δόσεις και με «κούρεμα» από 20% έως και 100% των προσαυξήσεων για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστούν στο Δημόσιο έως 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας ή συνολικά 71,5 δισ. ευρώ.

 

Η «Οικονομία» παρουσιάζει έναν χρηστικό οδηγό για τους φορολογούμενους με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

 

– Πώς μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση;

 

Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015, στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr). Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής κι εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών. Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές και ο τόκος που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και όσο αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

 

– Χρωστάω στην εφορία 7.000 ευρώ. Σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω την οφειλή μου;

 

Βασική οφειλή έως και 15.000 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερη σε 72 δόσεις.

 

– Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;

 

Υποχρεωτικά υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο ή οφειλές βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 που την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται.

 

– Υπάρχει όριο οφειλής για υπαγωγή στη ρύθμιση;

 

Ναι. Δεν μπορούν να ενταχθούν φορολογούμενοι των οποίων η βασική οφειλή ξεπερνά το 1 εκατ. Αν, όμως, εξοφλήσουν το υπερβάλλον ποσό του 1 εκατ. ευρώ, μπορούν να εντάξουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

 

– Από τη στιγμή που θα ενταχθώ στη ρύθμιση σταματάνε και οι κατασχέσεις;

 

Οσοι χάσουν τη ρύθμιση ή δεν ενταχθούν, απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις. Ακόμα και εντός ρύθμισης πάντως η εφορία μπορεί να εγγράφει υποθήκη, να μπλοκάρει μεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν είναι «ασφαλισμένη» η οφειλή ή να παρακρατά το 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής από χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά τρίτων.

 

– Πόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις;

 

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων μειώνονται και οι προσαυξήσεις. Οσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις (βλέπε παράδειγμα).

 

– Αν δεν πληρώσω εγκαίρως μία δόση χάνω τη ρύθμιση;

 

Οχι. Ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση εάν:

 

• Δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή

• Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ή

• Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

• Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για διάστημα μέχρι δύο μήνες ή

• Εχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

• Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

– Με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα έχω φορολογική ενημερότητα;

 

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση:

 

Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

 

ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤΟΣ
 

12 δόσεις για ΕΝΦΙΑ και άλλους 4 φόρους

 

Πέντε φόροι εξαιρούνται από τη ρύθμιση των 100 δόσεων και θα πρέπει είτε να πληρωθούν στην ώρα τους ή στην καλύτερη περίπτωση σε έως 12 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με την τροπολογία, «ξηλώθηκαν» από τη ρύθμιση οι βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και είναι βεβαιωμένες σε δύο εκκαθαριστικά.

 

Οι φόροι αυτοί είναι:

 

– Οι πέντε δόσεις του ΕΝΦΙΑ, από τον Οκτώβριο (είτε είχε πληρωθεί ή όχι) έως και τον Φεβρουάριο του 2015. Το συνολικό ποσό των πέντε δόσεων ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που έληξε τον Σεπτέμβριο, εφόσον δεν είχε εξοφληθεί, μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση. Παρέχεται όμως η δυνατότητα ένταξης στην «πάγια ρύθμιση» που προβλέπει την εξόφληση των οφειλών σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση όμως αυτή, θα επιβαρυνθεί με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.

 

– η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Φόρος έχει βεβαιωθεί κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων για εισόδημα από ενοίκια και στους μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν δύο δουλειές ή συντάξεις ή έχουν εισόδημα και από άλλη πηγή.

 

– η τρίτη δόση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος βεβαιώνεται μαζί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης πισίνας και 5% στο τεκμήριο ΙΧ ηλικίας έως δέκα ετών 1.929 έως 2.500 κυβικών και 10% για τα οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού.

 

– η τρίτη δόση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους αυτο- απασχολούμενους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσους είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και έχουν και δεύτερη πηγή εισοδήματος ή δεύτερη δουλειά ή σύνταξη. Η εισφορά βεβαιώνεται, επίσης, μέσω του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

– η τρίτη δόση του τέλους επιτηδεύματος που επιβάλλεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες. Το τέλος βεβαιώνεται μέσω του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος. Το συνολικό ποσό των φόρων που δεν μπορεί τελικά να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων υπολογίζεται σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

 

ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΜΕ… ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 

Εξτρα μπόνους στη «νέα αρχή»

 

Οσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» των 48 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, όμως θα έχουν διπλό κέρδος αν δεν την εγκαταλείψουν και αυτό γιατί οι προσαυξήσεις θα υπολογιστούν με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή με μειωμένο επιτόκιο, μείωση προσαυξήσεων και έξτρα μείωση 20% των προσαυξήσεων. Με τη μείωση της οφειλής που θα προκύψει θα εξοφληθεί μέρος των επόμενων δόσεων.

 

Αντιθέτως δεν υπάρχει κίνητρο παραμονής στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων;

 

Οι φορολογούμενοι μπορούν όμως να μπούν στη νέα ρύθμιση με τις περισσότερες δόσεις.

 

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τότε θα έχει απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως, εάν έχει επιλέξει την εξόφληση της οφειλής του σε 72 δόσεις (με διαγραφή προσαυξήσεων 30%) αλλά μετά την πληρωμή πέντε δόσεων έχει τη δυνατότητα και επιλέξει να ξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του, τότε αυτόματα θα κερδίσει μείωση προσαυξήσεων 90% που αντιστοιχεί στην εξόφληση της οφειλής σε 12 δόσεις.

 

Επανένταξη 

 

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής με τους ίδιους όρους. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η φορολογική διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κλείσιμο λογαριασμών με το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ

 

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κανείς στη νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που προβλέπει την αποπληρωμή μέχρι και σε 100 δόσεις. Οσοι θέλουν να ενταχθούν δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμα από 1η Οκτωβρίου και μετά (συμπεριλαμβάνονται και εισφορές Σεπτεμβρίου που καταβάλλονται από τον Οκτώβριο).

 

Στο ΙΚΑ ρυθμίζονται οφειλές έως και της μισθολογικής περιόδου του Αυγούστου και στον ΟΑΕΕ οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου (διμηνιαία καταβολή εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επιτρέπουν παράλληλη ρύθμιση οφειλών από μη καταβαλλόμενες τρέχουσες εισφορές (από έναρξη του νόμου μέχρι λήξη της ρύθμισης) στη βάση της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων.

 

Για την ένταξη στη ρύθμιση αρκεί μια αίτηση η οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου στα κατά τόπους υποκαταστήματα των Ταμείων ή στο ΚΕΑΟ (εφόσον οι οφειλές έχουν μεταφερθεί εκεί). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να εντάξουν οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνου και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

 

Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 100 ή 72 δόσεις ανάλογα το ποσό με έκπτωση 20% έως 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του 2012.

 

50 ευρώ 

 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης καθορίζεται στα 50 ευρώ. Οσοι μεταπηδήσουν από τη «Νέα Αρχή» στη νέα ρύθμιση, θα υπόκεινται αναδρομικά από 1/1/2013 σε επιτόκιο 4,56% (από 8,05%). Οσοι πάλι επιλέξουν να μείνουν στη «Νέα Αρχή» θα υπόκεινται σε επιτόκιο 4,56% και πρόσθετης μείωσης 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες της μετάπτωσης από την παλιά στη νέα ρύθμιση αναμένεται να καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

 

Πηγή: Έθνος