Η Credit Agricole επιστρέφει ως μεγαλομέτοχος της Alpha Bank

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

Στην Ελλάδα επιστρέφει η Credit Agricole, ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός, ο οποίος, πριν από περίπου τρία χρόνια αποχώρησε πωλώντας την Εμπορική Τράπεζα στην Αlpha Bank για να επιστρέψει αυτή τη φορά ως μεγαλομέτοχος της Alpha Bank.

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, η Credit Agricole, μέσω της θυγατρικής ασφαλιστικής της εταιρείας, κατέχει το 9,75% των μετοχών της Alpha Bank.

Αποτελεί έτσι το μεγαλύτερο θεσμικό μέτοχο της τράπεζας και ένα από τους μεγαλύτερους θεσμικούς μετόχους των ελληνικών τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Η συμμετοχή της γαλλικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank προέκυψε από τα ομόλογα της δεύτερης που διακρατούσε η Credit Agricole, τα οποία μετατράπηκαν σε μετοχές κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι η Credit Agricole S.A. είχε πωλήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Credit Agricole S.A. θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δισ. ευρώ, τον Ιούλιο του 2012.

Επιπλέον, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατ. ευρώ, εκδόσεως Alpha Bank, μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Credit Agricole S.A., σε μετοχές της Alpha Bank.