Η κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας «βλέπει» σοβαρές επιπτώσεις από ενδεχόμενο Brexit

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Μια έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξει τις εξαγωγές της Ιρλανδίας, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ σοβαρός θα είναι ο αντίκτυπος και στον χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας.

Το Δουβλίνο θεωρεί σοβαρό στρατηγικό κίνδυνο την προοπτική να ψηφίσουν οι Βρετανοί υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε., ενώ σύμφωνα με έκθεση που ζήτησε να εκπονηθεί η κυβέρνηση τον περασμένο μήνα, η Ιρλανδία θα έχει να χάσει περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ε.Ε.
Στην πρώτη έρευνα που δημοσιεύεται για τον αντίκτυπο του λεγόμενου Brexit, η κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας αναφέρει ότι οι συνέπειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία θα εξαρτηθούν από τους όρους της όποιας συμφωνίας αποχώρησης και τη μετέπειτα εξέλιξη της βρετανικής οικονομίας.

«Η ανάλυση που διεξήγαγε η κεντρική τράπεζα υποδηλώνει ότι το Brexit θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές, το ΑΕΠ και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ιρλανδία σύμφωνα με μια σειρά διαφορετικών σεναρίων που εξετάζονται», αναφέρει η τράπεζα στην εξαμηνιαία έκθεσή της.

«Ο αντίκτυπος στον ιρλανδικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών και των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, θα μπορούσε να είναι σημαντικός, εάν αυτό συνέβαινε με άτακτο τρόπο και/ή μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στη βρετανική οικονομία», σημειώνει.