Στο φως και οι άκυροι όροι κύριε Δραγασάκη

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Μισές αλήθειες απαιτεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης. Με επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά να καταθέσουν στη Βουλή ειδικές αναλυτικές εκθέσεις με τις οποίες να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, την τελευταία αλλά και όσες προηγήθηκαν.

Η ενέργεια του Γ.Δραγασάκη βρίσκεται προς τη θετική πλευρά, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα έπρεπε να απαιτήσει να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι άκυρες τραπεζικές συμβάσεις που υπέγραψαν οι τράπεζες με τους δανειολήπτες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 κατά παράβαση τόσο της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και κατά παράβαση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, που οδήγησαν χιλιάδες δανειολήπτες στο χείλος του γκρεμού. Δανειολήπτες που προσπαθούν να σώσουν τις κύριες κατοικίες τους από τους πλειστηριασμούς, αλλά και από τα νύχια των distress funds που βρίσκονται ήδη στη χώρα και, με διάφορους τρόπους, προσπαθούν να αρπάξουν την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών. Κάτι που βγαίνει προς τα έξω ως ελάφρυνση του τραπεζικού συστήματος από τα κόκκινα δάνεια.

Αυτό είναι που θα έπρεπε να ζητήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Να δοθεί στη δημοσιότητα το πώς οι τράπεζες, χωρίς να υπακούουν τόσο στην εθνική νομοθεσία, όσο και στις κοινοτικές οδηγίες, οδήγησαν στο δανεισμό χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες, το πώς και με ποιους όρους δόθηκαν τα θαλασσοδάνεια και κόμματα,  μεγαλοεπιχειρηματίες και κάποιων δήθεν ΜΚΟ, που με την οικονομική κρίση δημιούργησαν μια τεράστια τρύπα στα ταμεία των τραπεζών. Κατά συνέπεια οι τράπεζες δεν μπορούσαν πλέον να εισπράξουν αυτά τα δάνεια, και φτάσαμε ως αποτέλεσμα στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την οποία πλήρωσαν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι, αλλά αυτοί που πήραν τα θαλασσοδάνεια δεν υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Και βεβαίως, τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών, δεν πρόκειται να διωχθούν ποινικά, καθώς ήδη τα δύο μεγάλα κόμματα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, φρόντισαν να περάσουν νόμο από τη Βουλή που παρέχει ασυλία στους τραπεζίτες που υπέγραψαν τις συμβάσεις για τα θαλασσοδάνεια.

Μεταξύ των ερωτημάτων που διατυπώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, στην επιστολή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα ακόλουθα:

  1. Ποιο είναι το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος μέχρι σήμερα. Ποιο από αυτά αντιστοιχεί σε διαδικασίες εξυγίανσης και ποιο σε κεφαλαιακή ενίσχυση, συνολικά και ανά περίπτωση.
  2. Τι ποσά ανέκτησε μέχρι σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο από αυτά που διέθεσε για το τραπεζικό σύστημα.
  3. Ποια είναι διαχρονικά η εξέλιξη της συμμετοχής των Ταμείων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών και ποιες οι απώλειες που έχουν υποστεί.
  4. Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη των δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέχρι σήμερα και πώς κρίνετε ότι συνδέονται με τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρέθηκε το τραπεζικό σύστημα.
  5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε μελλοντικά να μη χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση.

Ο κ.Δραγασάκης ζητά επίσης να συμπεριληφθεί κάθε άλλο στοιχείο και ανάλυση, που θα ήταν χρήσιμα τόσο για την κατανόηση της κρίσης που αντιμετώπισε το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και για την αποφυγή ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.