Η κυβέρνηση των… “αχρήστων” και τα λόγια του αέρα!

Παρότι έχουν «στεγνώσει» τους Έλληνες, που είτε είναι άνεργοι, είτε επιβιώνουν με τα ψίχουλα που μοιράζει, η κυβέρνηση «των αρίστων» που κατέληξε κυβέρνηση των «αχρήστων», συνεχίζουν να εμπαίζουν τους Έλληνες… με λόγια του αέρα, όπως:

Μοιράζουν χρήμα (έτσι λένε).

Μειώνουν την ανεργία (στην φαντασία τους).

Επενδύουν στην υγεία (κλείνουν νοσοκομεία).

Αναβαθμίζουν την παιδεία (μαγειρεύουν τις βάσεις).

Κι ο λαός αποκάτω διάγει εν ηρεμία (σε νευρολογικές κλινικές)…

Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος