“Το αύριο είναι αποτέλεσμα της σημερινής προσπάθειας”

‘Ουδείς ανάγκης μείζον ισχύει νόμος ‘’Μένανδρος’’.

Και, είναι ανάγκη και χρεία ν’ αλλάξουμε αυτό το κακό που γίνεται στην πατρίδα μας.

Βαλλόμαστε από δικούς μας και ξένους!

Κι ενώ λίγο ως πολύ βρισκόμαστε όλοι στην ίδια μοίρα, ενώ χρωστάμε, ενώ δεν κατορθώνουμε να βγάλουμε τον μήνα χωρίς βερεσέδια, η μεγάλη πρεμούρα πολλών είναι αν θα βγούνε το βράδυ ή αν θα ταξιδέψουν.

Φωτογραφίες: ”πόσο καλά περνάμε” κρύβουν πίσω απ’ τα βιασμένα χαμόγελα την σκληρή πραγματικότητα. ”Πτωχεύσαμε” φίλοι… Οικονομικά αλλά και Ηθικά!

Κι επειδή το αύριο είναι αποτέλεσμα της σημερινής προσπάθειας,
Χρειάζεται καθημερινός ουσιαστικός αγώνας αν θέλουμε κάποτε, ίσως, να επανακάμψουμε.

Manolis Katsantonis & Χαράλαμπος Περβανάς,

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ