Η νέα φορολογία για τους αγρότες -Τι αλλάζει

Φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που απέκτησαν το 2014 ή από το πρώτο ευρώ του τεκμαρτού εισοδήματος που θα τους προσδιορίσει η Εφορία με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους, θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περισσότεροι από 600.000 αγρότες της χώρας.

 

Το φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω των πωλήσεων των προϊόντων του. Δηλαδή για το αγροτικό εισόδημα που θα υπαχθεί σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα».

 

Έτσι οι αγρότες θα κληθούν φέτος να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που θα δηλώσουν για το 2014, ενώ το 2014 φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημά τους προσδιορίστηκε με το αντικειμενικό σύστημα.

 

Η παγίδα

 

Στην περίπτωση που θα δηλώσουν μηδενικά εισοδήματα ή ζημιές ή πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, τότε θα πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και θα φορολογηθούν για πολύ μεγαλύτερα ποσά, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για ης κατοικίες και τα IX αυτοκίνητά τους, και θα επιβαρυνθούν με συντελεστή φόρου 13%.

 

Επιπλέον, πολλοί αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν και προκαταβολή φόρου 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο με συνολικό συντελεστή 20,15% από το πρώτο ευρώ του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος τους.
 

Ειδικότερα:

 

Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε αγρότη προσδιορίζεται πλέον λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα). Έτσι, κάθε αγρότης δικαιούται να δηλώσει ακόμη και ζημιά, εφόσον οι δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει είναι περισσότερες από τα έσοδα του.

Κλειδί οι δαπάνες

 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ύψους του φορολογητέου εισοδήματος του αγρότη έχει το ποσό των δαπανών που πραγματοποίησε στο πλαίσιο άσκησης των παραγωγικών του δραστηριοτήτων.

 

Κάθε δαπάνη του αγρότη η οποία είναι αναγκαία για την παραγωγική και εμπορική του δραστηριότητα πρέπει να δικαιολογείται με το αντίστοιχο παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη κατά περίπτωση), ώστε η Εφορία να αναγνωρίσει τη δαπάνη αυτή και να αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδά του.

 

Τα έξοδα που αναγνωρίζει η Εφορία είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

 

■ Πετρέλαιο για αγροτική χρήση.
■ Βενζίνη ή πετρέλαιο για την κίνηση του αγροτικού οχήματος.
■ Ασφάλειες μηχανημάτων: Ολα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των μηχανημάτων είναι έξοδα και εκπίπτουν κατά 100%.
■ Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για άρδευση: Εκπίπτει στο σύνολο της.
■ Ενοίκια χωραφιών: Τα ενοίκια που πληρώνει ο αγρότης για τα χω ράφια που έχει μισθώσει εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα H πληρώ μή τους μπορεί να γίνει και εκτός τραπεζικής κατάθεσης.
■ Εισφορές στον ΕΛΓΑ: Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

■ Εισφορές στον ΟΓΑ: Και αυτές οι εισφορές αναγνωρίζονται για έκπτωση, εφόσον έχουν γίνει εντός του 2014.

 

Δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πληρωμών (στην περίπτωση που κάποιος έχει ρύθμιση), ούτε το ποσό του κάθε 6μήνου που έρχεται με τα ειδοποιητήρια.

 

Σε κάθε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα το οποίο έχει δηλώσει ο αγρότης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, IX αυτοκίνητα κ.λπ.) και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τότε η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος θεωρείται κι αυτή ως «εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα» και φορολογείται επίσης με 13%. Ακόμη και στην περίπτωση που ο αγρότης δηλώνει μηδενικά εισοδήματα ή ζημιά, τότε θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια. Το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ.

 

Παράδειγμα: Φορολόγηση αγρότη με βάση τα τεκμήρια

 

Αγρότης έγγαμος με δύο παιδιά απέκτησε το 2014 εισόδημα 5.000 ευρώ, το οποίο προσδιορίστηκε με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδά του. Διαθέτει κατοικία (διαμέρισμα) 120 τετραγωνικών μέτρων και ένα αυτοκίνητο 1200 κυβικών εκατοστών, παλαιότητας 5 ετών.

Ο συγκεκριμένος αγρότης θα φορολογηθεί ως εξής:

 

1. Πραγματικό δηλωθέν εισόδημα: 5.000 ευρώ.
2. Τεκμαρτό εισόδημα:

• Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης: 2.500 ευρώ (προσωπικό ατομικό ελάχιστο τεκμήριο για κάθε έγγαμο).
• Τεκμήριο διαβίωσης για την κατοικία: 5.800 ευρώ.
• Τεκμήριο διαβίωσης για το IX αυτοκίνητο: 4.000 ευρώ.

Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: 12300 ευρώ.

Επειδή το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η πρόσθετη διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη κι αυτή ως «εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα» και θα φορολογηθεί κι αυτή με 13%, όπως και το πραγματικό αγροτικό εισόδημα. 

 

α. Φόρος στο πραγματικό εισόδημα: 5.000 ευρώ Χ13% = 650 ευρώ.
β. Φόρος στη διαφορά πραγματικού – τεκμαρτού εισοδήματος:

Διαφορά 12300 ευρώ – 5.000 ευρώ=7300 ευρώ

Φόρος: 7300 ευρώ Χ13% = 949 ευρώ.
Σύνολο φόρου (α+β): 1.599€.

Επιπλέον επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους.

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος αγρότης θα κληθεί να πληρώσει επιπρόσθετα προκαταβολή φόρου ίση με 55% επί του κύριου φόρου των 1.599 ευρώ, δηλαδή επιπλέον.

Προκαταβολή φόρου 879,45€: (1.599 ευρώ Χ 55% = 879,45 €).

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του αγρότη θα φθάσει τα 2.478,45 ευρώ (1.599 ευρώ + 879,45 ευρώ = 2.478,45 ευρώ).

 

 

Πηγή: Εφημερίδα Έθνος