Καταγγελία για παρέμβαση στο έργο της ΕΛΣΤΑΤ από στελέχη Δημοσίου

Παρέμβαση στο έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφέρει η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής (ΣΟΕΠ) στην ετήσια έκθεσή της για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα ότι επιδιώχθηκε από «στελέχη του Δημοσίου» στο τέλος του 2014, προκειμένου να καθυστερήσει η εργασία της αναθεώρησης των στοιχείων για το έλλειμμα και το χρέος.

 

Όπως αναφέρεται στην έκθεσή της «η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ προσεγγίστηκε κατά το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη του Δηµοσίου προκειµένου να καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ΔΥΕ (σ.σ. Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος), οι οποίες λαµβάνουν υπόψη νέα διαθέσιµα στοιχεία υψηλής ποιότητας». Μάλιστα, η επιτροπή σημειώνει ότι το συµβάν αυτό «είναι πολύ απογοητευτικό» για δύο λόγους:

 

1.   Επιδεικνύει ότι υπάρχει ακόµα έλλειψη της επίγνωσης της πλήρους απρέπειας της προσέγγισης της ΕΛΣΤΑΤ µε αυτό τον τρόπο σε αντίθεση µε την Αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ.

 

2.   Δείχνει έλλειψη κατανόησης της υποχρέωσης της ΕΛΣΤΑΤ να σέβεται την Αρχή της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας του Κώδικα και να διασφαλίζει σε όλα τα επίπεδα ότι η επιλογή των πηγών και µεθόδων πραγµατοποιείται µόνο βάσει στατιστικών κριτηρίων.

 

Παράλληλα, η ΣΟΕΠ παροτρύνει την κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως τη Δέσµευση που υπέγραψε το 2012, υλοποιώντας όλες τις προβλεπόµενες δράσεις, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των διεθνών στατιστικών προτύπων. Επίσης, την προτρέπει «να εγγυάται, να υπερασπίζεται και να προάγει στην κοινωνία την επαγγελµατική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και να υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της εµπιστοσύνης στις Ελληνικές στατιστικές και στην υπεράσπισή τους όταν γίνονται προσπάθειες για να υπονοµευθεί η αξιοπιστία τους».

 

Επιπροσθέτως των παραπάνω, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που υπάρχουν στην ερµηνεία και εφαρµογή του κύριου στατιστικού νόµου, όπως ισχύει, και «σε απειλές στην ακεραιότητά του είτε µέσω αναθεωρήσεων του ίδιου του Νόµου είτε µέσω της υιοθέτησης άλλων νοµοθετηµάτων που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την υπονόµευση κάποιων εκ των βασικών σηµείων του στατιστικού νόµου».

 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή έχει «την άποψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη ως θέµα προτεραιότητας, να γίνουν τα απαραίτητα βήµατα για να διασφαλιστεί ότι η ακεραιότητα του Στατιστικού Νόµου προστατεύεται στον ανώτατο βαθµό».

 

Επίσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρέχουσας θητείας του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στα µέσα του 2015, η Επιτροπή επισηµαίνει την «ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας της διαδικασίας διορισµού στη θέση».

 

Τι απαντά το υπουργείο Οικονομικών

 “Στη  «Δεύτερη  Ετήσια Έκθεση»  της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής», που εκτείνεται σε  17  σελίδες,  οι  4 σελίδες  αναφέρονται  εκτενώς στη δικαστική εκκρεμότητα του σημερινού  προέδρου της  ΕΛΣΤΑΤ με απαξιωτικές, μάλιστα, φράσεις εις βάρος της Δικαιοσύνης που διερευνά την υπόθεση.

 

Στην έκθεση αυτή καταγγέλλεται, επίσης, ότι «η ΕΛΣΤΑΤ  προσεγγίστηκε  κατά το τέλος του 2014 από κάποια στελέχη  του Δημοσίου, προκειμένου να καθυστερήσει την εισαγωγή αναθεωρήσεων στα στοιχεία ΔΥΕ (σ.σ. Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος), οι οποίες  λαμβάνουν υπόψη νέα διαθέσιμα στοιχεία υψηλής ποιότητας», προσθέτοντας ότι «το συμβάν αυτό είναι πολύ απογοητευτικό».

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή επιτελεί δύσκολο έργο και είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή.  Τις αποφάσεις της, τις σεβόμαστε πλήρως.  Μάλιστα, όσες φορές ζητήθηκαν  οικονομικά στοιχεία, αυτά  δόθηκαν αναλυτικά, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο ζήτημα της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, για το οποίο αφιερώθηκαν στο παρελθόν πολλές εργατοώρες.  Η οποιαδήποτε καθυστέρηση ανακοίνωσης των στοιχείων αυτών, μακροπρόθεσμα,  είναι άνευ ουσίας και περιεχομένου.  Κατόπιν τούτου, θεωρείται  αινιγματική η αόριστη καταγγελία για παρέμβαση στελεχών του Δημοσίου, όπως αναφέρεται σε υπηρεσιακό έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής”.

 

Η ΝΔ αποδοκιμάζει με ανακοίνωσή της τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου. Σε αυτήν αναφέρει: «Κάνουμε την επισήμανση αυτή με αφορμή την καταγγελθείσα συμπεριφορά του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αξίωσε επιτακτικά από τον πρόεδρο των εργαζομένων της ΕΛΣΤΑΤ να φύγει από την αίθουσα συνεδριάσεων, στην οποία είχε προσέλθει για να καταθέσει τις απόψεις του Συλλόγου των εργαζομένων, καλώντας τον στη συνέχεια εγγράφως σε απολογία για “αναξιοπρεπή, ανάρμοστη και ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας”», τονίζει η ΝΔ.

 

Στην ίδια ανακοίνωση, γίνεται, επίσης, λόγος για πρωτάκουστη ενέργεια, την οποία «ήδη καταδίκασε η ΑΔΕΔΥ, και την οποία αποδοκιμάζει έντονα η Νέα Δημοκρατία, καλώντας τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ να σταματήσει την τακτική των διώξεων των εκλεγμένων συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων της Αρχής στην οποία προΐσταται».

 

 

Πηγή: Καθημερινή